Assistance w Warcie

Assistance to ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia wsparcie w wypadku różnego rodzaju zdarzeń drogowych. Warta posiada w swojej ofercie pięć wariantów polisy Assistance:

  • Standard,
  • Złoty
  • Złoty +
  • Platynowy
  • Podróżnik 15.

Kiedy możemy skorzystać z polisy Assistance zawartej w Warcie?

W zależności od wybranego przez nas wariantu, Assistance może zadziałać w przypadku:

  • kradzieży samochodu (zabór ubezpieczonego pojazdu gdy był on zamknięty na zamki fabryczne, jego utrata na skutek rozboju),
  • wypadku lub kolizji (zdarzenie drogowe z udziałem innego pojazdu, zwierzęcia, ludzi),
  • awarii (unieruchomienie pojazdu na skutek awarii któregokolwiek z systemów),
  • innych zdarzeń (brak paliwa, brak powietrza w oponie, zgubienie lub zatrzaśnięcie w samochodzie kluczyków, wyładowanie akumulatora).

W zależności od wybranego wariantu polisy Assistance, Warta pokryje koszty pomocy do określonych kwot.