Zgłoszenie szkody w Warcie

Zgłaszanie szkody w TU Warta odbywa się tradycyjnymi metodami:

  • przez telefon, który działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu;
  • pisemnie – wysyłając odpowiedni formularz na adres firmy. Należy również dołączyć wszystkie potrzebne dokumenty i zdjęcia, których spis można znaleźć na stronie towarzystwa;
  • drogą mailową;
  • przez specjalną aplikację TU Warta.

Warta przygotowała specjalną stronę internetową, na której można zgłaszać szkody dotyczące pojazdu, powstałe wskutek zdarzenia drogowego. Należy wskazać z czyjego ubezpieczenia zgłaszamy szkodę i z listy wybrać przyczynę jej powstania. Trzeba również podać numer polisy własnej lub sprawcy wypadku, opisać przebieg zdarzenia, podać miejsce, w którym do zdarzenia doszło i jakie służby zostały powiadomione w związku z zajściem.

Szkodę w TU Warta należy zgłosić w ciągu 7 dni roboczych od jej wystąpienia. W przypadku kradzieży pojazdu należy to zgłosić do Warty następnego dnia roboczego, a zawiadomić policję trzeba w ciągu 12 godzin od odkrycia kradzieży.

Jeśli doszło do niegroźnej kolizji drogowej, gdzie nie ucierpiał żaden uczestnik ruchu drogowego ani pieszy, a kierowcy są zgodni, co do przebiegu zdarzenia, wówczas wystarczy spisać wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym. Taki dokument warto mieć ze sobą w aucie.

Natomiast dokumentem stanowiącym dowód przyznania się do winy jest oświadczenie sprawcy kolizji.

Dokumenty do pobrania:
Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej >>
Formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym >>