Lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

 1. Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A.
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A.
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S. A.
 4. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
 5. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 6. Inter Partner Assistance S.A.
 7. AXA Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A
 8. AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 9. Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce
 10. Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
 11. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 12. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 13. CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
 14. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
 15. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
 16. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.
 17. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
 18. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 19. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
 20. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-Życie Polska S.A.
 21. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 22. Lloyd’s Insurance Company S.A
 23. Squarelife Lebenversicherungs Aktiengesellschaf
 24. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 25. Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce
 26. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 27. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A.
 28. SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 29. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 30. SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
 31. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
 32. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 33. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 34. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 35. Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 36. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.
 37. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A.
 38. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 39. MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 40. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 41. Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 42. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Aktualna lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

Pełnomocnictwa wydane dla Unilink SA