Lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

 1. Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A.
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A.
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S. A.
 4. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
 5. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 6. Inter Partner Assistance S.A.
 7. Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce
 8. Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
 9. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 10. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 11. CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
 12. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
 13. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
 14. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.
 15. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
 16. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 17. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
 18. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-Życie Polska S.A.
 19. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 20. Lloyd’s Insurance Company S.A
 21. Squarelife Lebenversicherungs Aktiengesellschaf
 22. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 23. Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce
 24. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 25. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A.
 26. SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 27. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 28. SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
 29. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
 30. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 31. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 32. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 33. Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 34. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.
 35. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A.
 36. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 37. MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 38. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 39. Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 40. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Aktualna lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

Pełnomocnictwa wydane dla Unilink SA