Lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

 1. Aegon Magyarország Általános Biztosító S.A.
 2. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A.
 4. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S. A.
 5. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
 6. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 7. Inter Partner Assistance S.A.
 8. Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce
 9. Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
 10. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 11. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 12. CONCORDIA POLSKA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA
 13. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
 14. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.
 15. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
 16. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 17. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
 18. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-Życie Polska S.A.
 19. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 20. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
 21. Lloyd’s Insurance Company S.A
 22. Squarelife Lebenversicherungs Aktiengesellschaf
 23. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 24. Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce
 25. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 26. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A.
 27. SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 28. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 29. SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
 30. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
 31. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 32. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 33. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 34. Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 35. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.
 36. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A.
 37. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 38. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 39. Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 40. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

Aktualna lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

Pełnomocnictwa wydane dla Unilink SA