Lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

 1. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A.
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S. A.
 4. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
 5. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 6. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
 7. Inter Partner Assistance S.A.
 8. Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce
 9. Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
 10. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 11. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 12. Fortegra Europe Insurance Company Limited
 13. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
 14. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.
 15. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
 16. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 17. Generali AGRO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 18. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
 19. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-Życie Polska S.A.
 20. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 21. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
 22. Lloyd’s Insurance Company S.A
 23. Squarelife Lebenversicherungs Aktiengesellschaf
 24. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 25. Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce
 26. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 27. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A.
 28. SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 29. SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 30. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 31. SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
 32. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
 33. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 34. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 35. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 36. Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 37. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.
 38. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A.
 39. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 40. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 41. Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 42. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 43. VH Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce
 44. Wefox Insurance AG spółka akcyjna oddział w Polsce

Aktualna lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

Pełnomocnictwa wydane dla Unilink SA