Lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

 1. Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S. A.
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S. A.
 4. AWP P&C S.A. Oddział w Polsce
 5. Inter Partner Assistance S.A.
 6. Balcia Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce
 7. Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
 8. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 9. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 10. Fortegra Europe Insurance Company Limited
 11. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.
 12. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A.
 13. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S. A.
 14. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 15. Generali AGRO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 16. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.
 17. Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-Życie Polska S.A.
 18. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 19. MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.
 20. Lloyd’s Insurance Company S.A
 21. Squarelife Lebenversicherungs Aktiengesellschaf
 22. Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 23. Prévoir-Vie Groupe Prévoir S.A. Oddział w Polsce
 24. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 25. Powszechny Zakład Ubezpieczeń Życie S.A.
 26. SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 27. SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 28. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 29. SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.
 30. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW"
 31. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 32. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
 33. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 34. Unum Życie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
 35. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A.
 36. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A.
 37. Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
 38. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
 39. Prudential International Assurance plc Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 40. Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 41. VH Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział w Polsce
 42. Wefox Insurance AG spółka akcyjna oddział w Polsce

Aktualna lista Towarzystw Ubezpieczeniowych

Pełnomocnictwa wydane dla Unilink SA