Co ubezpieczenia mają wspólnego z klimatem? Raport „Nawigator Ubezpieczeniowy- wyzwania pogodowe”

źródło własne

Co ubezpieczenia mają wspólnego z klimatem?

Polska – podobnie jak inne regiony świata – musi stawić czoła rozległym konsekwencjom współczesnej zmiany klimatu, której skutki, zdaniem ekspertów, będą nasilać się w kolejnych latach. Jednym z takich następstw jest występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych, których powstawanie i stopień intensywności uznaje się m.in. za efekt globalnego ocieplenia. To właśnie na gwałtownych zjawiskach atmosferycznych i ich skutkach oraz tym, jak chronić przed nimi siebie i swoje mienie, skupia się nowy raport „Ubezpieczeniowy Nawigator – wyzwania pogodowe”, którego inicjatorem i pomysłodawcą jest dystrybutor ubezpieczeń Unilink. Raport powstał we współpracy z Agencją Badawczą SW Research i pod okiem ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

- Na rynku ubezpieczeniowym od lat publikowanych jest wiele raportów branżowych, które w głównej mierze skupiają się na analizach cenowych czy szkodowych. My potraktowaliśmy sprawę szerzej i spojrzeliśmy na temat ubezpieczeń z nieoczywistej perspektywy, bo przecież są one narzędziem działającym w większym ekosystemie i bezpośrednio łączą się z realiami otaczającego nas świata. Z jednej strony stworzyliśmy ten raport z myślą o zwiększaniu świadomości zagrożeń jakie niesie zmiana klimatu, by zmotywować Polaków do solidarnego i systematycznego przeciwdziałania jej. Z drugiej strony, chcemy wskazać, że przed nieuniknionymi konsekwencjami ekstremalnych zjawisk pogodowych można się zabezpieczyć. Ważną rolę w tej kwestii pełnią agenci ubezpieczeniowi, którzy nawigują klientów po coraz bardziej złożonym świecie VUCA[1] i pomagają im przygotować się na potencjalne problemy z ich dobytkiem czy też zdrowiem.– komentuje Igor Rusinowski, Prezes Unilink.

- Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne, hydrologiczne i klimatyczne o charakterze katastrofy występowały zawsze. Jednocześnie niezależnie od ludzkiej działalności będą one występować także w przyszłości. Niestety informacje zgromadzone w globalnych bazach danych dedykowanych katastrofom, pokazują jednoznacznie, że ich liczba wzrasta w sposób dramatyczny. Wszystkie te zdarzenia stanowią zagrożenie dla człowieka, powodują utratę zdrowia i życia, wyrządzają rozległe i czasami bardzo wysokie straty materialne, czy środowiskowe – zwraca uwagę prof. Mirosław Miętus - Zastępca Dyrektora IMGW-PIB

- Sektor ubezpieczeń odgrywa znaczącą rolę w tym kontekście. Ubezpieczyciele, z jednej strony analizują przyczyny szkód i dysponują bazą danych o skutkach katastrof. Z drugiej strony rynek ubezpieczeniowy to również działania edukacyjne. Przy wykorzystaniu najprostszego dokumentu jakim jest analiza potrzeb klienta (APK), definiowane są te sytuacje, które dla przeciętnego właściciela domu są w kategorii „ale to się u NAS nigdy nie zdarzyło”, a które finalnie się dzieją. Łącząc wiedzę ubezpieczeniową z klimatyczną, jesteśmy w stanie lepiej zdefiniować zagrożenia i zyskujemy realne uzasadnienie dla roli ubezpieczeń – dodaje dr Aleksandra Hęćka-Sadowska, Katedra Ubezpieczeń, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

W raporcie, eksperci omawiają kluczowe zagrożenia pogodowe dla Polski oraz ich konsekwencje, w tym materialne – zarówno w ujęciu samorządowym, jak i z perspektywy gospodarstw domowych. Straty wywołane ekstremalnymi zjawiskami występującymi w Polsce, są rokrocznie liczone w milionach złotych, a w okresie pięcioletnim osiągnęły ponad miliard złotych. Raport łączy wiedzę merytoryczną z zakresu edukacji o klimacie i ubezpieczeniach, z praktycznymi poradami ubezpieczeniowymi, które przydadzą się każdemu mieszkańcowi Polski.

Raport „Nawigator Ubezpieczeniowy - wyzwania pogodowe”: pobierz raport

Materiały prasowe: pobierz informacje prasową