Ile kosztuje ubezpieczenie dla przedszkolaka?

Ubezpieczenie NNW dzieci – czym jest

Ubezpieczenie dla dziecka w przedszkolu to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Warto wiedzieć, że za nieszczęśliwy wypadek traktowane jest każde zdarzenie, które skutkuje uszkodzeniem ciała, śmiercią czy rozstrojem zdrowia oraz jest niezależne od dziecka i od jego stanu zdrowia.

Decyzję o wykupieniu polisy ubezpieczeniowej dla dziecka podejmują rodzice, decydując się na indywidualny wybór towarzystwa ubezpieczeniowego lub korzystając z propozycji przedstawionej przez dyrektora przedszkola, które najczęściej ma już podpisaną umowę z jakimś towarzystwem. W tym drugim przypadku, koszt zakupu NNW dla dziecka bywa tańszy o kilkanaście złotych (czasem więcej).

Ubezpieczenie przedszkolaka - koszty

Roczna składka ubezpieczeniowa na dziecko w przedszkolu wynosi średnio 50 zł. Najtańszą polisę można kupić już za około 30 zł; najdroższa natomiast nie powinna kosztować więcej niż 150-200 zł. Cena polisy ubezpieczeniowej wzrasta oczywiście wraz z zakresem ubezpieczenia oraz sumą na jaką ma być ubezpieczone dziecko. Różnica pomiędzy dwoma polisami z tym samym zakresem ubezpieczenia, ale z różnymi wariantami sumy ubezpieczeniowej - najniższym i najwyższym, wynosi najczęściej około 100 zł.

Warto mieć na uwadze, że wykupienie polisy na większą sumę, skutkuje uzyskaniem odszkodowania wyższego nawet o kilkaset złotych. Dlatego też kwota, na jaką najlepiej ubezpieczać dziecko, nie powinna być jedną z najniższych, oferowanych przez ubezpieczycieli. Rozsądnie jest wybierać nieco droższe oferty, z sumą gwarancyjną wynoszącą co najmniej 10 000 zł. Kwota ta daje pewność pokrycia wszystkich kosztów, jakie może wygenerować nieszczęśliwy wypadek.

Co należy sprawdzić i co jest istotne

Bez względu na to czy wybieramy polisę samodzielnie, czy też korzystamy z oferty grupowej, należy koniecznie wykonać kilka czynności. Mianowicie:

 • zapoznać się z warunkami ubezpieczenia (w tym z OWU),
 • sprawdzić, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania (czyli zapoznać się z wyłączeniami odpowiedzialności),
 • zwrócić uwagę na wartość proponowanej sumy ubezpieczenia,
 • dokładnie zwrócić uwagę na zakres ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przedszkolne spełni swoją rolę tylko wtedy, gdy będzie obejmować tzw. częste urazy, którym dzieci ulegają najczęściej (zwichnięcia, skręcenia stawów, poważne skaleczenia). Suma ubezpieczenia powinna być też adekwatna do rzeczywistych kosztów, jakie ponoszą opiekunowie dzieci, gdy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku.

Jeśli oferta ubezpieczenia przedstawiona przez przedszkole nie obejmuje najczęstszych urazów i cechuje ją niska suma gwarancyjna, lepiej samodzielnie poszukać innej polisy. Wybierane przez rodziców ubezpieczenia przedszkolne powinny być kompleksowe - ich ochrona powinna działać nie tylko na terenie placówki, ale także poza nią – np. w czasie spacerów czy dodatkowych zajęć, przez 24 godziny na dobę.

Ubezpieczenie przedszkolne - co obejmuje

W polisie ubezpieczeniowej dla dziecka powinny znaleźć się standardowe pozycje za które – jeśli dojdzie do ich wystąpienia, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Należą do nich:

 • trwały lub ciężki uszczerbek na zdrowiu (wraz z podaną kwotą, którą wypłaca ubezpieczyciel za 1% uszczerbku),
 • pobyt dziecka w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku (wraz z kwotą wypłacaną za 1 dzień pobytu dziecka w szpitalu),
 • koszty leczenia czy rehabilitacji (wraz z podaną maksymalną kwotą, jaką wypłaci ubezpieczyciel).

Jednak nie jest to koniec tego, na co rodzice powinni zwrócić uwagę. W polisie dla dziecka warto też, aby wyszczególnione były i inne pozycje, za które ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Są to:

 • powstanie rany wymagającej interwencji chirurga,
 • złamania kości i zwichnięcia stawów,
 • zatrucia pokarmowe,
 • kolizje drogowe,
 • oparzenia, porażenie prądem,
 • pogryzienia przez zwierzęta i pokąsanie,
 • wstrząs mózgu, krwotok,
 • interwencja lekarza,
 • poważne zachorowanie dziecka,
 • pomoc specjalisty lub pomoc psychologiczna dla dziecka.

Dobrym pomysłem jest wybór jak najbardziej rozbudowanej wersji polisy. Dlaczego? Otóż lepiej zapłacić wyższą składkę i mieć świadomość pełnej ochrony i pomocy, niż wydać mniej i spotkać się z sytuacją w której odszkodowanie jest niższe, niż realne koszty udzielonej dziecku pomocy lekarskiej.

Ubezpieczenie przed Covid

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie ubezpieczenia przed Covid, zwracając koszty pobytu chorego dziecka w szpitalu oraz leczenia na OIOMie. Pomimo że dzieci należą do tej grupy osób, która wedle obecnej wiedzy przechodzi zakażenie łagodnie i bez objawów, nie oznacza to, że tendencja ta utrzyma się bezterminowo oraz że choroba nie spowoduje spustoszenia w ich organizmach.

Najczęściej ubezpieczenie związane z Covid wymienione jest w punkcie „poważnych zachorowań dziecka”, gdzie choroba ta występuje pomiędzy innymi wymienionymi przez ubezpieczyciela (np. zakażeniem pneumokokami, niewydolnością nerek, itp.).

Czy dziecko potrzebuje ubezpieczenia?

Dzieci w wieku przedszkolnym znajdują się pod nieustanną opieką wychowawcy, co jednak nie daje pełnej gwarancji ich bezpieczeństwa. Ze względu na swój wiek i brak umiejętności przewidywania konsekwencji podjętych działań, istnieje duże ryzyko zrobienia sobie przez nie krzywdy. Do wypadków może dojść podczas zabawy, przedszkolnego spaceru poza placówką czy też z powodu zwykłej nieuwagi.

Ubezpieczenia przedszkolne dają pewność, że w razie nieszczęśliwego wypadku rodzice dziecka mogą liczyć na wsparcie finansowe a jemu samemu będzie udzielona odpowiednia pomoc medyczna. Warto pamiętać, że brak wykupionego ubezpieczenia może być dla rodziców kosztowny, zwłaszcza w sytuacji w której ich pociecha wymagać będzie fachowej i specjalistycznej opieki lekarskiej.

Mimo że większość wypadków w przedszkolach nie ma poważnych konsekwencji dla zdrowia dzieci, nie warto ryzykować i zdawać się na łaskę losu, tym bardziej, że składki ubezpieczeniowe nie są wygórowanymi kwotami.

Autor artykułu:
Jakub Szlendak
Ekspert ds. ubezpieczeń szkolnych Unilink S.A.

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie
Skontaktuj się z nami