Jak uzyskać odszkodowanie po wypadku w szkole? Najczęstsze urazy dzieci

źródło: Unsplash.com

Życie i bezpieczeństwo dziecka to bez wątpienia najważniejsze wartości dla każdego rodzica. Choć jako ich prawni opiekunowie wkładamy bardzo duże pokłady siły i energii w to, aby w czasie beztroskiej zabawy nie stała im się krzywda, istnieją sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czasem wystarczy dosłownie chwila nieuwagi, która może zakończyć się płaczem i zdartym kolanem. Niestety zdarzają się incydenty, w których zdarte kolano to najmniejszy problem, ponieważ doszło np. do złamania kości. Dlatego też wraz z powrotem dzieci do szkoły każdy rodzic powinien zadbać o ich odpowiednią ochronę, jaką może zagwarantować tylko odpowiednie ubezpieczenie. W jaki sposób uzyskać odszkodowanie, jeśli na terenie szkoły dojdzie do wypadku z udziałem naszego dziecka?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co warto wiedzieć nt. wypadków w szkole?
 2. Najczęstsze rodzaje wypadków w szkole?
 3. Jak postępować w razie wypadku dziecka w szkole?
 4. Na jakie odszkodowanie można liczyć po wypadku w szkole?

Wypadki w szkole – co warto wiedzieć na ich temat?

Niestety wypadki w szkole nie stanowią rzadkości. Często związane są z nadmierną żywiołowością dzieci i rozkojarzeniem. Mogą też jednak wynikać z błędów w opiece, jaką powinni sprawować nad dziećmi nauczyciele, a także niewłaściwymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi w szkole, które mogą narazić ucznia na niebezpieczeństwo.

Czy wypadki w szkole są częstym incydentem? Jak podaje raport Systemu Informacji Oświatowych, w roku szkolnym 2017/2018 doszło aż do 54 tysięcy wypadków uczniów w szkole. To dość wysoki wynik, szczególnie jeśli porównamy go z częstotliwością wypadków drogowych, jakie miały miejsce w roku 2019 – nieco ponad 30 000. Do wypadków najczęściej dochodzi na lekcjach wychowania fizycznego, a także w czasie przerw między lekcjami. Niezbyt częstym, ale wciąż występującym zdarzeniem są również wypadki w trakcie wycieczek szkolnych.

Rodzaje wypadków szkolnych i najczęstsze urazy u dzieci

Czym z punktu widzenia prawa jest wypadek szkolny? Powołując się na ustawę z dnia 30 października 2002 o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach, wypadek w szkole definiowany jest jako „nagłe zdarzenie wywołane czynnością zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło między innymi w czasie zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych przez jednostki organizacyjne systemu oświaty”. Oprócz tego wypadki szkolne dzielą się na 3 grupy:

 • wypadki lekkie – są to nieznaczne uszkodzenia ciała. W ich obrębie może dojść np. do powierzchownego zranienia, zadrapania czy stłuczenia;
 • wypadki ciężkie – czyli takie, w których doszło do poważnego uszkodzenia ciała. Może to być zarówno złamanie kości, skręcenie, a także utrata słuchu, mowy, wzroku czy też trwała choroba psychiczna;
 • wypadki śmiertelne – za wypadek śmiertelny uznaje się zdarzenie, w wyniku którego nastąpiła śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

Do jakich wypadków dochodzi w szkole najczęściej? W pierwszej kolejności są to skręcenia i zwichnięcia, a następnie złamania kończyn i stłuczenia. Znacznie rzadziej odnotowywane są urazy wewnętrzne. Oparzenia, utrata części ciała, zatrucia i wypadki śmiertelne są dość rzadkie.

Wypadek dziecka w szkole – jak postępować?

Wypadek dziecka w szkole to zdarzenie, które jest bardzo trudne do przewidzenia, a co za tym idzie, praktycznie niemożliwe do całkowitego wyeliminowania. Ma na to wpływ tzw. czynnik ludzki, czyli zachowanie dzieci, które czasami okazuje się nieprzewidywalne. Jeśli na terenie szkoły lub przedszkola dojdzie do wypadku, procedura powinna przebiegać w następujący sposób:

 • uczniowi bezwzględnie musi zostać udzielona pomoc, np. przez nauczyciela czy opiekuna. Jeśli zachodzi taka potrzeba, należy powiadomić służby medyczne i/lub policję;
 • rodzice dziecka powinni natychmiast zostać poinformowani przez szkołę o zaistniałej sytuacji;
 • o wypadku należy poinformować także: pracownika BHP, radę rodziców, społecznego inspektora pracy i organ prowadzący szkołę. Jeśli doszło do wypadku śmiertelnego, należy powiadomić prokuraturę. W przypadku zatrucia wypadek zgłasza się do państwowego inspektora sanitarnego;
 • zaistniały wypadek dziecka musi zostać odnotowany w rejestrze wypadków uczniów oraz w dzienniku;
 • obowiązkiem dyrektora jest powołanie zespołu powypadkowego, który przeprowadzi postępowanie, przygotuje właściwą dokumentację oraz protokół powypadkowy w szkole. Warto mieć na uwadze, że na stworzenie takiego protokołu zespół ma 21 dni od dnia zakończenia procedur powypadkowych.

Wypadek w szkole a odszkodowanie

Czy za wypadek dziecka w szkole należy się odszkodowanie? Jest to jak najbardziej możliwe. Wraz z nadejściem roku szkolnego szkoły informują rodziców o możliwości skorzystania z grupowego szkolnego odszkodowania NNW. Zwykle kwota składki za takie ubezpieczenie jest bardzo przystępna, przez co większość rodziców się na nią decyduje. Dzięki temu zyskują oni pewność, że w momencie wypadku ich dziecko otrzyma odpowiednie odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego.

Niska cena składki za grupowe ubezpieczenie szkolne przekłada się jednak na wysokość świadczenia, która z reguły nie należy do imponujących. Dlatego też, przed przystąpieniem do umowy, warto dokładnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, które zawarła szkoła. Jeśli okażą się one dla nas niewystarczające, możemy dodatkowo zdecydować się na indywidualne ubezpieczenie we własnym zakresie. Warto pamiętać o tym, że w przypadku świadczeń osobowych, do których zalicza się ubezpieczenie NNW, świadczenia mogą się kumulować. Oznacza to, że dziecko posiadając zarówno grupowe, jak i indywidualne ubezpieczenie szkolne, otrzyma odszkodowanie z obydwu polis.

Autor:
Zespół redakcyjny UNILINK

Skontaktuj się z nami