Świadczenie wypadkowe NNW

Każdy z nas, niezależnie od wieku czy rodzaju wykonywanego zawodu, w codziennym życiu narażony jest na nieprzewidziane sytuacje. Niestety nikt nie jest w stanie przewidzieć ich wszystkich. Dlatego też, aby w możliwie najlepszy sposób chronić siebie oraz swoich bliskich przed wszelkiego rodzaju zdarzeniami losowymi, warto zainwestować w świadczenie wypadkowe NNW. Dowiedz się, jakie korzyści płyną z jego posiadania.

Polisa NNW – w jaki sposób chroni?

Ubezpieczenie NNW to rodzaj polisy, która chroni zarówno Twoje zdrowie, jak i życie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Jej zakres w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego może obejmować różne sytuacje losowe, m.in. wypadek, poważną chorobę, operację, uszczerbek na zdrowiu oraz śmierć. Dlatego też posiadanie ubezpieczenia NNW to bardzo dobry wybór w przypadku osób, które są głównymi żywicielami rodziny. Jeśli dojdzie do tragedii i śmierci osoby ubezpieczonej, jej rodzina może liczyć na wypłacenie odszkodowania, co zapewni jej odpowiednie warunki do godnego życia.

Ponadto posiadając polisę NNW, możesz liczyć na otrzymanie środków, które umożliwią podjęcie niezbędnego leczenia, rehabilitacji czy pokrycie kosztu leków.

Kiedy polisa NNW nie zadziała?

Znajomość Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wybranej przez nas polisy jest niezwykle istotna. To w niej znajdują się ważne informacje na temat wysokości ubezpieczenia, jego zakresu i co równie ważne, wyłączenia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. W jakich sytuacjach towarzystwo może odmówić nam wypłacenia świadczeń? Oto niektóre z nich:

  • w momencie gdy wypadek został spowodowany umyślnie, doszło do samookaleczenia lub usiłowania popełnienia samobójstwa;
  • do wypadku doszło kiedy ubezpieczony był pod wpływem działania alkoholu lub substancji odurzających, środków psychotropowych;
  • do wypadku doszło gdy ubezpieczony świadomie zdecydował się na jazdę samochodem z osobą znajdującą się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających;
  • jeśli ubezpieczony prowadził samochód bez posiadania właściwych uprawnień.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z wyborem polisy zachęcamy do odwiedzenia jednej z placówek Unilink S.A. lub skontaktowania się z nami telefonicznie.

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie

Zobacz także: