Co obejmuje NNW w ubezpieczeniach turystycznych?

Złamana ręka lub inny uszczerbek na zdrowiu mogą sprawiać nam problemy tygodniami, latami, a nawet całe życie. Może się zdarzyć też tak, że skutkiem nieszczęśliwego wypadku będzie śmierć. Dlatego wybierając ubezpieczenie na wyjazd pomyśleć o rozszerzeniu go o NNW - polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Gwarantuje ona wypłatę odszkodowania w razie uszczerbku na zdrowiu lub śmierci poszkodowanego. Dowiedz się, jak działa NNW w ubezpieczeniu turystycznym!

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Na czym polega ubezpieczenie NNW?
 2. Ile trzeba zapłacić za ubezpieczenie NNW?
 3. Jakie są wykluczenia w umowie ubezpieczenia NNW?
 4. W jakim czasie powinniśmy zgłosić szkodę z NNW?
 5. O co można rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne, prócz NNW?

Jak działa ubezpieczenie NNW?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to rozszerzenie ubezpieczenia turystycznego. Gwarantuje wypłatę odszkodowania za skutki wypadku, któremu ulegniemy na wyjeździe. NNW działa zarówno w Polsce, jak i za granicą (w przeciwieństwie do ubezpieczenia KL, które działa tylko poza granicami Polski). Polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków powinien wykupić każdy, kto obawia się, że koszt rehabilitacji albo szeroko pojęte straty po wypadku będą zbyt wysokie, aby je łatwo opłacić. Przykładowo osoby pracujące fizycznie mogą obawiać się, że po złamaniu ręki lub nogi ich wypłata drastycznie się zmniejszy (jeśli pracują na umowę o dzieło lub zlecenie i nie zarabiają, kiedy nie mogą pracować).

Wybierając NNW, musimy wybrać jedną z dostępnych w ofercie gwarantowanych sum ubezpieczenia. To kwota, którą zobowiązuje się wypłacić ubezpieczyciel w konkretnych przypadkach. W przypadku złamania ręki ubezpieczyciel wypłaci nam od 2 do 5 proc. sumy ubezpieczenia. Jeśli stracimy wzrok - ok. 30-40 proc. W przypadku śmierci ubezpieczonego rodzina zmarłego otrzyma od 50 do 100 proc. sumy ubezpieczenia, zależnie od warunków umowy. Wysokość odszkodowania jest ustalana dopiero po zakończonym procesie leczenia oraz rehabilitacji. Ubezpieczony musi przedstawić ubezpieczycielowi wszystkie dokumenty, na podstawie których ubiega się o odszkodowanie.

Ile kosztuje ubezpieczenie NNW?

Polisę od następstw nieszczęśliwych wypadków kupuje się jako element ubezpieczenia turystycznego. Koszt NNW to od ok. 30 do 70 zł rocznie. Składka może być droższa. To kwestia tego, ile wynosi maksymalna wartość świadczenia. Im większa, tym wyższa cena składki. To samo odnosi się do rozszerzonego zakresu ochrony (np. dodanie refundacji kosztów leczenia). Umowa ubezpieczenia zawierana jest na maksymalnie 12 miesięcy. Można też wykupić polisę tylko na okres samego wyjazdu.

Kiedy nie otrzymamy odszkodowania w ramach NNW?

Nie wszystkie wypadki gwarantują wypłatę z odszkodowania z NNW. Każde Towarzystwo Ubezpieczeniowe w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia zawiera listę wyłączeń odpowiedzialności. Jeśli cokolwiek znajdzie się na tej liście i do wypadku dojdzie w ramach zastrzeżonego wcześniej zdarzenia, to ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania.

Kiedy nie otrzymamy świadczeń z NNW? W sytuacjach, w których:

 • podjęliśmy celowe działanie, aby sobie zaszkodzić,
 • wzięliśmy udział w bójce,
 • popełniliśmy lub próbowaliśmy popełnić przestępstwo,
 • do wypadku doszło pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
 • złamane zostały ogólne zasady bezpieczeństwa - w tym przypadku trzeba uważać, ponieważ ten podpunkt może być potraktowany bardzo elastycznie w interpretacji - dla jednego TU kąpiel nocą w jeziorze będzie złamaniem zasad bezpieczeństwa, dla innego nie,
 • do wypadku doszło podczas wykonywania sportu ekstremalnego, a my nie wykupiliśmy polisy sportowej,
 • do wypadku doszło na stoku, który oficjalnie nie jest stokiem narciarskim (w przypadku ubezpieczeń na narty),
 • ulegliśmy wypadkowi, który jest skutkiem naszej choroby psychicznej albo somatycznej (zawał serca, udar mózgu),
 • nastąpiły komplikacje w wyniku planowanego leczenia,
 • szkoda ma związek z próbą stosowania leczenia pozamedycznego - czyli jeśli do szkody dojdzie podczas wizyty u szamana itp.,
 • ulegliśmy wypadkowi na skutek działań wojennych.

Za każdym razem, kiedy składamy wniosek o odszkodowanie z NNW, ubezpieczyciel dokładnie analizuje sytuację oraz jej tło. Z reguły trwa to od kilku do kilkunastu dni. O decyzji jesteśmy informowani mailowo oraz telefonicznie. Jeśli nie zgodzimy się z odmową wypłaty odszkodowania, konieczne będzie odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Nikt nam jednak nie da gwarancji, że TU uzna nasze odwołanie. Najbardziej kontrowersyjne sprawy kończą się rozprawami sądowymi, dlatego - żeby zawczasu wiedzieć, od czego jesteśmy chronieni - zanim podpiszemy umowę ubezpieczeniową, dokładnie przeczytajmy warunki OWU.

Ile mamy czasu na zgłoszenie szkody z NNW?

Termin zawsze jest ustalany przez ubezpieczyciela i określony w umowie ubezpieczeniowej. Niektóre firmy podają ogólne określenie “po całkowicie zakończonym procesie leczenia”, inne wymagają zgłoszenia szkody w ciągu 7 dni od jej wystąpienia lub od momentu, w którym stało się to możliwe(poszkodowany odzyskał świadomość, wyszedł ze szpitala itp.).

W przypadku spóźnienia się ze zgłoszeniem szkody Towarzystwo Ubezpieczeniowe może obniżyć należne nam odszkodowanie. Nie może jednak całkowicie odmówić jego wypłaty. Ponadto obniżenie odszkodowania wymaga od ubezpieczyciela udowodnienia, że nasze spóźnienie utrudniło likwidację szkody.

Warto pamiętać, że jeśli jesteśmy ubezpieczeni w kilku miejscach, to we wszystkich możemy ubiegać się o wypłatę odszkodowania za następstwa tego samego wypadku. Osoba, która jest ubezpieczona w swoim zakładzie pracy, ma wykupione ubezpieczenie komunikacyjne oraz osobno NNW w innym miejscu, może otrzymać odszkodowanie aż trzy razy.

Jak można rozszerzyć ubezpieczenie turystyczne poza NNW?

Ubezpieczenie podróżne to nie tylko NNW. Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują kilka dodatkowych polis oraz osobnych rozszerzeń, dzięki którym możemy czuć się chronieni w bardzo szerokim zakresie. Oczywiście należy sobie zdawać sprawę, że im szerszy zakres, tym wyższa cena składki. Dlatego, aby nie przepłacać, zastanówmy się zawsze jakiej ochrony tak naprawdę potrzebujemy.

Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków turystyczne może zostać rozszerzona o:

 • ubezpieczenie KL - pokrycie kosztów leczenia konsultacji medycznych, leków i transportu medycznego za granicą (w Polsce nie obowiązuje, takie działania są refundowane przez NFZ),
 • assistance - pod tym pojęciem może kryć się ubezpieczenie bagażu podróżnego, całodobowa infolinia (pomoc prawna, medyczna itp.), a nawet auto zastępcze do kontynuowania podróży, wszystko zależy od oferty),
 • ubezpieczenie OC - bardzo przydatne na stoku, standardowy punkt ubezpieczeń narciarskich,
 • ubezpieczenie kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji albo kosztów skrócenia uczestnictwa w imprezie.

Warto także wyrobić bezpłatną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Coraz częściej Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują dodatkowo płatną możliwość rozszerzenia ochrony o działania pod wpływem alkoholu i zaostrzeń lub powikłań chorób przewlekłych. Wynika to z faktu, że popularna stała się praktyka kupowania ubezpieczenia turystycznego z NNW na wyjazdy integracyjne lub wakacje, podczas których planujemy spożywać alkohol. Pamiętajmy jednak, że to także ma ograniczony zakres - a ściślej mówiąc zakres promili we krwi. Ich maksymalna liczba zawsze jest określana w OWU.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami