Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela – jak je napisać?

źródło: Unsplash.com

Otrzymałeś odmowną decyzję ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania? Odszkodowanie jest Twoim zdaniem za niskie, a towarzystwo źle oszacowało kwotę, którą powinno Ci przelać? Masz inne uwagi co do decyzji ubezpieczyciela? Nie bój się napisać odwołania. Sprawdzamy procedurę, możliwości, terminy i formalności.

Z tego artkułu dowiesz się:

 1. Z czego może wynikać niskie odszkodowanie?
 2. Jaki jest maksymalny czas na odwołanie się od decyzji?
 3. Jak poprawnie napisać odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń?
 4. Gdzie złożyć odwołanie od decyzji?

Procedura wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia jest zwykle zbliżona do siebie. Jeśli zaistniało zdarzenie, które jest objęte umową ubezpieczeniową, dokonujemy zgłoszenia do ubezpieczyciela (zwykle telefonicznie, mailowo, osobiście w oddziale). W zgłoszeniu należy dokładnie określić okoliczności zdarzenia, a w dalszej części procesu ubiegania się o odszkodowanie dostarczyć konieczne dokumenty. Jeśli mowa tutaj o odszkodowaniu z ubezpieczenia OC sprawcy będzie to np. oświadczenie sprawcy zdarzenia.

Po skompletowaniu dokumentów, ubezpieczyciel rozpozna sprawę i wyda decyzję w sprawie wypłaty odszkodowania. Standardowo dzieje się to w ciągu maksymalnie 30 dni roboczych.

Za niskie odszkodowanie od ubezpieczyciela - dlaczego tak się dzieje?

Firmy ubezpieczeniowe rzecz jasna, nie mają w swoim interesie wypłaty jak najwyższych odszkodowań. Między innymi dlatego stosują pewne procedury obliczania wartości szkody, niekoniecznie korzystne z punktu widzenia klienta. Jedną z takich procedur jest ustalanie wartości poszczególnych części samochodu, które należy wymienić w aucie po wypadku/stłuczce, na podstawie aktualnych cen ich zamienników.

Jeśli posiadasz nowy pojazd, albo Twoje auto nadal jest w bardzo dobrym stanie technicznym i było wyposażone w nowe części, możesz to zakwestionować.

Zdarza się również kwestionowanie istnienia usterki przed wypadkiem, stosowanie amortyzacji lub zaniżanie kosztów robocizny.

Może się więc zdarzyć, że obliczone w ten sposób odszkodowanie będzie dużo niższe. Pamiętaj! Nie musisz się godzić z decyzją ubezpieczyciela. Uzasadnij swoje stanowisko i przedstaw dokumenty je popierające. Możesz się od niej odwołać i co warte podkreślenia, takie odwołanie jest często skuteczne.

Ile czasu mamy na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Chociaż sprawy związane z roszczeniami ubezpieczeniowymi przedawniają się standardowo po 3 latach, to nie warto czekać z napisaniem odwołania. Najlepiej zrobić to niezwłocznie, pamiętając, że cała procedura może potrwać.

Standardowo ubezpieczyciel powinien odpowiedzieć w ciągu 30 dni, ale w przypadkach bardziej skomplikowanych termin ten może być przedłużony.

Pamiętajmy także, że jeśli odwołanie nie zostanie uznane, kolejne kroki również zajmą sporo czasu.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Do napisania odwołania warto się przyłożyć. Nie wystarczy stwierdzić, że odszkodowanie jest za niskie, należy to jeszcze udowodnić. Taki dokument musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, tu formalnościom powinno stać się zadość.

O czym nie możemy zapomnieć?

 • Nasze dane (imię, nazwisko, adres).
 • Numer polisy sprawcy, numer decyzji wydanej przez ubezpieczyciela, od której się odwołujemy, numer szkody/sprawy.
 • Uzasadnienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela.
 • Dokumenty potwierdzające zasadność odwołania.

Powinniśmy skupić się na uzasadnieniu - od niego zależy, czy ubezpieczyciel uzna nasze odwołanie.

Co warto w nim zawrzeć?

 • Jeśli ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, wskaż powody, dla których taka wypłata jest zasadna.
 • Jeśli ubezpieczyciel zaniżył kwotę odszkodowania, przedstaw dowody na ten fakt. Dowodem może być wycena sporządzona przez zakład naprawczy, opinia rzeczoznawcy, kosztorys.
 • Jeśli ubezpieczyciel zaniżył wartość części, robocizny, warto wskazać w odwołaniu ceny takich części, załączyć np. cennik robocizny ASO itp.

Gdzie złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie powinno zostać złożone:

 • pisemnie - pismo możesz wysłać listem poleconym lub złożyć w oddziale;
 • ustnie, np. na infolinii, ale nie każde towarzystwo uzna taką formę odwołania – w większości wypadków konieczne będzie dostarczenie dokumentów w wersji papierowej;
 • za pomocą e-mail - warto jednak dokładnie sprawdzić na jaki adres kierować korespondencję, aby trafiła ona w odpowiednie ręce.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - ubezpieczyciel odrzuca odwołanie

Wbrew obiegowej opinii, odwołania są często częściowo lub całkowicie akceptowane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Jeśli swoje odwołanie sensownie uzasadnisz i faktycznie zachodzą przesłanki do zmiany stanowiska, ubezpieczyciel powinien uznać twoje racje.

Jeśli jednak stanie się inaczej, nie jest to koniec możliwości.

Co możesz zrobić, kiedy ubezpieczyciel odrzuca odwołanie?

 • Możesz zwrócić się do Rzecznika Finansowego, który działa w interesie osób ubezpieczonych.
 • Możesz wystąpić do sądu z powództwem cywilnym.

Warto pamiętać, że zanim napiszemy odwołanie, również możemy poradzić się bezpłatnie Rzecznika Finansowego. Może on nas wesprzeć w napisaniu odwołania i pomóc oszacować prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia sprawy.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie
Skontaktuj się z nami