Ubezpieczenie zegarka od kradzieży i zdarzeń losowych - czy warto?

Ubezpieczenie zegarka dla zwykłych użytkowników można zawrzeć w polisie mieszkaniowej (jako mienie ruchome) albo wykupić podczas kupowania sprzętu. Zakres ubezpieczenia zegarka będzie zależał od rodzaju polisy, ale zazwyczaj ubezpiecza się zegarki od zniszczenia i kradzieży. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniu zegarka i sprawdź, czy warto je kupić w twoim przypadku.

Spis treści:

  1. Jak ubezpieczyć zegarek?
  2. Co obejmuje ubezpieczenie zegarka?
  3. Ile kosztuje polisa na drogi zegarek?
  4. Czy warto kupić ubezpieczenie zegarka?

Jak ubezpieczyć zegarek?

Zegarek można ubezpieczyć jako mienie ruchome w polisie mieszkaniowej albo objąć go osobnym ubezpieczeniem podczas zakupu. Ten drugi sposób można wybrać tylko w momencie nabywania nowego zegarka. Ubezpieczenie mogą zaproponować zarówno małe firmy specjalizujące się w sprzedaży i naprawie zegarków, jak i duże sieci. Wystarczy, że będą mieć podpisaną umowę o współpracy z wybranym przez siebie towarzystwem ubezpieczeniowym.

Aby ubezpieczyć zegarek, należy posiadać dokumenty potwierdzające deklarowaną wartość przedmiotu (dlatego najłatwiej jest to zrobić podczas zakupu zegarka). Następnie należy wybrać zakres i sumę ubezpieczenia z tych proponowanych przez sprzedawcę (który niejako staje się “pośrednikiem” TU w tej sytuacji). Potem wystarczy podpisać odpowiednie dokumenty.

Ubezpieczenie zegarka w polisie mieszkaniowej także wymaga potwierdzenia jego wartości. Odbywa się jednak na innych zasadach. Podczas rozmowy z agentem ubezpieczeniowym należy określić dokładny zakres ubezpieczenia mieszkania (wszystkie elementy stałe i mienie ruchome, którego chcesz ubezpieczyć wraz z wyliczeniem i potwierdzeniem ich wartości). Ostatecznie wysokość składki za mieszkanie wyliczana jest na podstawie m.in. tych czynników. Gdy polisa mieszkaniowa zaczyna obowiązywać, zegarek też jest chroniony. Biżuteria i zegarki zaraz po pieniądzach są rzeczami najczęściej kradzionymi przez włamywaczy.

Co obejmuje ubezpieczenie zegarka?

To zależy od polisy! W ramach ubezpieczenia mieszkania zegarek jest chroniony przed skutkami kradzieży z włamaniem, pożaru, zalania i innych zdarzeń losowych. Do zniszczenia lub uszkodzenia zegarka nie może dojść z winy użytkownika. Zazwyczaj zegarek chroniony jest tylko wtedy, gdy znajduje się w domu. Polisa nie będzie go obejmować w trakcie noszenia.

W ramach osobnego ubezpieczenia zegarka można go ubezpieczyć na wypadek rabunku podczas noszenia i kradzieży podczas transportu. W tym przypadku ubezpieczyciel zawsze w ogólnych warunkach ubezpieczenia wymienia szereg czynników, które muszą zostać spełnione, abyś mógł uzyskać odszkodowanie. Przykładowo, zegarek podczas transportu musi być odpowiednio zabezpieczony. Nie może zostać położony na widoku w otwartym aucie itp. Nosząc zegarek unikaj stref działań wojennych i miejsc, które określane są jako miejsca podwyższonego ryzyka kradzieży - ubezpieczyciel nie weźmie odpowiedzialności za zdarzenia, do których dojdzie w takich strefach.

Ubezpieczenie zegarka - koszt. Ile kosztuje polisa na drogi zegarek?

Cena ubezpieczenia zegarka zależy od:

  • rodzaju polisy,
  • wartości zegarka,
  • sumy ubezpieczenia,
  • zakresu ubezpieczenia,
  • czasu trwania umowy,
  • lokalizacji nieruchomości (jeśli ubezpieczenie zegarka jest w polisie mieszkaniowej).

Im droższy zegarek, tym więcej zapłacisz. W polisie mieszkaniowej tej koszt może być praktycznie niezauważalny, ale w przypadku zegarków kosztujących od kilkunastu tysięcy złotych w górę będzie to już widoczny wydatek. Mimo wszystko warto go przemyśleć: utrata zegarka za 50 000 czy 100 000 zł jest bolesna.

Czy warto kupić ubezpieczenie zegarka?

W 2019 roku polska policja odnotowała 71 186 kradzieży z włamaniem do mieszkań i domów. W 2018 roku takich zdarzeń było mniej o 3 procent - czyli 2 128 włamań. Z roku na policyjne statystyki wskazują regularny wzrost przestępczości. W 2019 roku łącznie dokonano 107 000 przestępstw kradzieży (dotyczy każdego rodzaju kradzieży).

Ta dane wskazują, że warto kupić ubezpieczenie zegarka. Jednak zwróćmy uwagę, że musi to być odpowiednio drogi zegarek. Zazwyczaj ubezpiecza się zegarki za minimum kilka tysięcy złotych. Większość ubezpieczycieli nie będzie chciała objąć polisą zegarków, które są warte mniej niż 1 500 - 2 000 zł. Tym bardziej, że w wyniku znowelizowanych przepisów kodeksu wykroczeń z listopada 2018 roku podniesiono próg kwotowy, do którego kradzież pozostaje jedynie wykroczeniem. Obecnie jest to 500 zł.

Ubezpieczenie zegarka jest opłacalne, jeśli masz drogi zegarek, dopasowaną polisę, znasz ogólne warunki ubezpieczenia i przestrzegasz ich zasad. Pamiętaj, że posiadanie ubezpieczenia nie zwalnia cię z bycia rozsądnym. Zegarek jest gustowną i klasyczną ozdobą, ale nie obchodź się z nim nieostrożnie - inaczej zostaniesz posądzony o rażące niedbalstwo i dostaniesz od ubezpieczyciela odmowę wypłaty odszkodowania .

Skontaktuj się z nami