Dobrowolne ubezpieczenie

Warto pamiętać, że wszystkie ubezpieczenia dzielą się na obowiązkowe i dobrowolne. Reguluje to ustawa o działalności ubezpieczeniowej, która obowiązuje od lipca 1990 roku. Oznacza to oczywiście, że niektóre polisy są wymagane, jak np. OC, z kolei pozostałe pozostają już w kwestii preferencji klienta. Do grupy ubezpieczeń dobrowolnych należą m.in. kradzieżowe, transportowe, ogniowe, wypadkowe, chorobowe czy rolne. Właściciele pojazdu przykładowo dobrowolnie mogą się zdecydować na wykupienie polisy Autocasco.