Franszyza redukcyjna

Franszyza redukcyjna to kwota, jaką ubezpieczyciel potrąca od każdego wypłaconego odszkodowania. O tym, jak wysoka jest ta suma, klient towarzystwa ubezpieczeniowego zostaje poinformowany w chwili wykupywania polisy (powinno to także zostać odnotowane w umowie). Jeśli powstała szkoda nie przekroczy określonej kwoty, świadczenie nie zostanie wypłacone. Przykładowo: wartość szkody została określona na 2000 zł, z kolei franszyza wynosi 150 zł. Wówczas nasze odszkodowanie będzie wynosiło 1850 zł już po potrąceniu franszyzy.