Kompensacja szkody

Zagadnienie kompensacji szkody dotyczy przede wszystkim ubezpieczeń nieruchomości. Tym określeniem nazywa się odszkodowanie, jakie zostaje wypłacone w chwili, kiedy ponieśliśmy straty w wyniku zdarzeń losowych, które spowodowały uszkodzenia domu lub mieszkania. Jeśli np. doszło do pożaru, otrzymamy taką kwotę, na jaką został wyceniony dany element przed zniszczeniem. Możemy wymienić dwa rodzaje kompensacji strat: kompensacja faktyczna, która pokrywa realne wydatki, jak np. te związane z remontem, oraz kompensacja ogólna, czyli odszkodowanie wypłacane z tytułu strat niematerialnych, jak niedogodności i cierpienie.