Miesiąc polisowy

Bez względu na to, na jaki rodzaj polisy się zdecydujemy, zacznie ona obowiązywać dopiero od chwili zawarcia umowy. W takim przypadku mowa właśnie o miesiącu polisowym, czyli jednostce, którą mierzy się czas trwania ubezpieczenia. Jeśli doszliśmy do porozumienia z ubezpieczycielem 7 dnia danego miesiąca, to właśnie od tego momentu rozpoczyna się pierwszy miesiąc polisowy, który potrwa do 7 dnia miesiąca kolejnego. Nie obowiązuje tutaj zatem standardowy podział kalendarzowy. Warto o tym pamiętać szczególnie tuż przed wygaśnięciem polisy, jeśli chcemy ją przedłużyć bądź z niej zrezygnować.

Polecane artykuły:

Kto może kupić krótkoterminowe OC? Na jakich zasadach można z niego korzystać?