Ubezpieczenie OC w Allianz

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie obowiązkowe dla wszystkich pojazdów mechanicznych. Dlatego właśnie każdy kierowca powinien o nie zadbać. Ubezpieczenie OC to przede wszystkim ochrona finansowa. W razie wypadku, którego jesteś sprawcą, odszkodowanie zostaje wypłacone z polisy OC. Allianz zapewnia ochronę kwoty:

  • 5 210 000 euro – w przypadku skód wyrządzonych innej osobie, np. utrata zdrowia, śmierć;
  • 1 050 000 euro – w przypadku uszkodzenia mienia, np. uszkodzenie innego samochodu.

Polisa OC w Allianz pokrywa szkody wyrządzone podczas jazdy, wsiadania i wysiadania z pojazdu, załadowywania i wyładowywania pojazdu oraz podczas zatrzymania, postoju lub garażowania. Co więcej, OC w Allianz gwarantuje dodatkową pomoc w postaci bezpłatnego holowania pojazdu – niezależnie od jego wieku oraz tego, kto jest sprawcą powstałej szkody.

Dla bezszkodowych klientów Allianz oferuje atrakcyjne, wyjątkowo niskie ceny Ubezpieczeń Odpowiedzialności Cywilnej. Ponadto istnieje możliwość wyliczenia stawki oraz zakup polisy przez Internet.