Wypowiedzenie OC Compensa

OC Compensa można wypowiedzieć z trzech powodów:

  • wypowiedzenie trwającej umowy wraz z końcem jej trwania;
  • wypowiedzenie umowy przez nowego nabywcę;
  • wypowiedzenie polisy automatycznie wznowionej.

Jeżeli chcemy wypowiedzieć umowę trwającej polisy ubezpieczeniowej, musimy zrobić to przynajmniej jeden dzień przed końcem umowy. Wtedy polisa nie zostanie automatycznie wznowiona. Aby wypowiedzieć taką polisę, należy pobrać i wypełnić wniosek, który znajduje się na stronie Compensy, a następnie przesłać ją mailowo na adres korespondencja@compensa.pl lub pocztą na adres Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

Jeżeli zakupiłeś pojazd, który posiadał polisę OC w Compensa, a chcesz ją zmienić, wypełnij wypowiedzenie OC przez nowonabycę, które znajdziesz na stronie Compensy. Następnie wyślij je mailowo lub tradycyjną pocztą na adresy podane powyżej.

Dokumenty do pobrania:
Wypowiedzenie polisy OC z końcem okresu umowy >>
Wypowiedzenie polisy OC automatycznie wznowionej >>
Wypowiedzenie polisy OC zakupionego pojazdu >>
Umowa kupna-sprzedaży auta >>