Wypowiedzenie OC Compensa

OC Compensa można wypowiedzieć z trzech powodów:

  • wypowiedzenie trwającej umowy wraz z końcem jej trwania;
  • wypowiedzenie umowy przez nowego nabywcę;
  • wypowiedzenie polisy automatycznie wznowionej.

Jeżeli chcemy wypowiedzieć umowę trwającej polisy ubezpieczeniowej, musimy zrobić to przynajmniej jeden dzień przed końcem umowy. Wtedy polisa nie zostanie automatycznie wznowiona.

Wypowiedzenie OC prosto i szybko zgłosisz przez formularz na stronie https://zgloszenie.compensa.pl/polisy-majatkowe.

Nie musisz już drukować i podpisywać żadnych dodatkowych dokumentów.

Dokumenty do pobrania:
Umowa kupna-sprzedaży auta >>