Ubezpieczenie OC Compensa

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej, czyli OC gwarantuje ochronę każdego posiadacza pojazdu mechanicznego i każdego kierującego przed skutkami finansowymi, które mogą wyniknąć z tytułu szkód spowodowanych w ruchu pojazdu.

Gdy wyrządzisz szkodę osobie trzeciej lub w mieniu tej osoby, OC Compensa zapewnia wypłatę świadczenia poszkodowanym lub odszkodowanie za zniszczony pojazd.

Decydując się na ubezpieczenie OC w Compensa, możemy liczyć na:

  • Zieloną Kartę gratis do ubezpieczenia OC,
  • możliwość jednorazowej lub ratalnej płatności składki,
  • możliwość rozszerzenie ubezpieczenia o dodatkowe produkty: NNW, assistance, ubezpieczenie szyb czy BLS.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia OC Compensa jest określony w Ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, którą można znaleźć m.in. na stronie TU Compensa.