Ochrona prawna w DAS

Choć możemy tego nie zauważać, prawo obecne jest w naszym życiu każdego dnia, gdy dokonujemy zakupu, korzystamy lub wykonujemy określone usługi czy chociażby stosujemy się do przepisów ruchu drogowego. Niestety nigdy nie mamy pewności, czy np. dana osoba dotrzyma warunków zawartej z nami umowy. W takich sytuacjach rozwiązaniem jest ochrona prawna. To rodzaj ubezpieczenia majątkowego, gwarantującego zwrot kosztów poniesionych w wyniku sporów prawnych prowadzonych przez osobę ubezpieczoną. Możliwość zakupu tego ubezpieczenia oferuje między innymi DAS – Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej.

DAS – Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej

Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej powstało w Niemczech w 1928 roku. Obecnie pod marką DAS znajdują się spółki, które działają na terenie 15 krajów Europy, w tym Polski, a także na terenie Ameryki Północnej. Zadaniem spółki DAS Prawo i Finanse Sp. z o.o. jest dystrybucja usług ubezpieczeniowych.

Ochrona prawna w DAS

Ochrona prawna w DAS to ubezpieczenie, które zapewni Tobie oraz Twoim bliskim niezbędną pomoc prawnika, a także pokrycie wszelkich kosztów sądowych, wynikających ze zdarzeń natury prawnej w życiu codziennym. Dzięki takiemu rodzajowi ubezpieczenia wydatki związane z obsługą prawną nie wpłyną negatywnie na stan Twojego budżetu domowego, a Ty wraz ze swoją rodziną będziesz mógł liczyć na kompleksowe porady prawne. W ramach ochrony prawnej DAS możesz liczyć na:

  • pomoc z zakresu ochrony dóbr osobistych, w tym także wizerunku, np. w przypadku publikacji kompromitujących zdjęć w sieci, hejt w internecie czy ochrona danych osobowych;
  • pomoc w przypadku sporu z pracodawcą;
  • obronę w sprawach karnych (np. nieświadomy zakup kradzionego sprzętu);
  • pomoc w zakresie zwartych umów (np. reklamacje towaru czy usługi);
  • pomoc w przypadku udziału Twojego dziecka w bójce.

W ramach ochrony prawnej DAS dodatkowo możesz liczyć na skorzystanie z telefonicznej porady prawnej, a także sfinansowanie kosztów sądowych mieszczących się w zakresie Twojego ubezpieczenia.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat ochrony prawnej w DAS, skontaktuj się z naszym agentem ubezpieczeniowym.