NNW w Ergo Hestia

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków ma sens tylko wtedy, gdy jest wykupione razem z innymi polisami, takimi jak OC i AC. NNW obejmuje następstwa wypadków wynikających z użycia pojazdu, a ubezpieczonemu przysługują następujące świadczenia:

  • za zgon – świadczenie w wysokości odpowiadającej sumie ubezpieczenia;
  • w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • za czasową niezdolność do pracy lub nauki;
  • zwrot udokumentowanych, niezbędnych kosztów leczenia poniesionych w Polsce.

Każdy wariant NNW w Ergo Hestia zapewnia pomoc na całym świecie, zarówno kierowcy, jak i jego pasażerom.

NNW w Ergo Hestii dostępne jest w trzech wariantach, które różnią się od siebie jedynie sumą ubezpieczenia:

  • 5 000 zł,
  • 15 000 zł,
  • 60 000 zł.

Należy pamiętać, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka, ale także większa ochrona i bardziej sensowne świadczenia.