Ubezpieczenie OC w Ergo Hestia

OC to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, którego istotą jest ochrona osób trzecich i ich mienia w sytuacji, gdy kierujący pojazdem wyrządzi im szkodę. Odszkodowanie, które musiałby zapłacić sprawca zdarzenia komunikacyjnego, wypłaca ubezpieczyciel. Decydując się na wybór ubezpieczyciela, najczęściej zwracamy uwagę na wysokość składki. Dlatego właśnie warto rozważyć OC w Ergo Hestii.

Warunki i zakres OC w Ergo Hestia reguluje ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. OC Ergo Hestia pozbawione jest bezpłatnych dodatków, takich jak np. podstawowy wariant assistance czy Zielona Karta.

Warto jednak wspomnieć, że Ergo Hestia oferuje swoim klientom nie tylko ubezpieczenia komunikacyjne, ale także specjalne pakiety, które mają za zadanie chronić cały majątek. Pakiety te dostępne są w dwóch wariantach, a co najważniejsze – ubezpieczenia w pakietach są tańsze.