Zgłoszenie szkody w Ergo Hestia

Dobre ubezpieczenie OC to nie wszystko. Warto także wiedzieć, jak się zachować po zdarzeniu komunikacyjnym, aby nie stracić szansy na pełne odszkodowanie. Należy więc pamiętać, żeby po zdarzeniu ustalić dane innych uczestników zdarzenia, numer polisy OC oraz spisać oświadczenie o przebiegu kolizji. Następnie należy zgłosić szkodę i dostarczyć niezbędne dokumenty. W Ergo Hestii można zrobić to na kilka różnych sposobów.

Najszybszym sposobem jest zgłoszenie szkody w Ergo Hestii za pomocą indywidualnego konta klienta na stronie internetowej. Można także zrobić to za pośrednictwem przedstawiciela lub telefonicznie pod numerami telefonów: 801 107 107 lub 22 555 55 55. Zgłoszenie szkody Ergo Hestia może także nastąpić za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszenia szkody lub drogą mailową na adres podroze@ergohestia.pl.

Kiedy dochodzi do niegroźnego zdarzenia drogowego, w którym nikt nie ucierpiał i nie została na miejsce wezwana policja, a uczestnicy kolizji są zgodni co do jej przebiegu, możliwe jest spisanie wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym za pomocą uniwersalnego formularza (do pobrania poniżej).

Należy pamiętać, że spisanie oświadczenia za pomocą powyższego formularza nie stanowi dowodu przyznania się do winy. Do tego celu służy oświadczenie sprawcy zdarzenia zdarzenia (do pobrania poniżej).

Dokumenty do pobrania:
Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej >>
Formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym >>