Wypowiedzenie OC Generali AGRO

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym i zawierane jest na okres jednego roku. Aby skutecznie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w Generali AGRO, należy dostarczyć odpowiedni dokument najpóźniej na jeden dzień przed upływem obowiązującej polisy do towarzystwa. W dokumencie tym muszą być zawarte następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • numer polisy, którą chcesz wypowiedzieć.

Dokument musi posiadać własnoręczny podpis. W przeciwnym wypadku towarzystwo ubezpieczeniowe uzna taki dokument za nieważny. Jeśli umowa nie zostanie odpowiednio wypowiedziana, przedłuży się automatycznie na kolejny okres.

Umowę można wypowiedzieć w czasie jej trwania w dwóch przypadkach:

  • w przypadku sprzedaży samochodu – musi to zrobić nabywca na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
  • w przypadku posiadania jednocześnie ubezpieczenia OC w dwóch różnych towarzystwach ubezpieczeniowych.

Jeśli wypowiadamy umowę w jednym towarzystwie, należy pamiętać, aby mieć umowę OC z innym towarzystwem. W przypadku OC konieczna jest bowiem ciągłość ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania:
Wypowiedzenie umów obowiązkowych rolnych >>
Wypowiedzenie umowy OC komunikacyjnego >>
Umowa kupna-sprzedaży auta >>