NNW w MTU

Polisa NNW, czyli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków jest całkowicie dobrowolna. Warto jednak poznać, co możemy zyskać po jej wykupieniu, gdyż posiadanie jej może okazać się nieocenione.

Polisa NNW, w przeciwieństwie do OC oraz AC, to szereg różnych ubezpieczeń mających zastosowanie do ludzi, nie pojazdów. W zależności od wybranego przez nas pakietu, w ramach ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków możemy liczyć na:

  • wypłatę świadczenia finansowego za trwały uszczerbek na zdrowiu będący skutkiem wypadku drogowego;
  • świadczenie finansowe w wyniku śmierci kierowcy lub pasażerów;
  • pokrycie kosztów leczenia trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • pokrycie kosztów wynikających z nabycia środków pomocniczych jak np. protezy i przedmioty ortopedyczne;
  • wypłatę świadczenia finansowego w momencie gdy właściciel i\lub pasażerowie pojazdu doświadczyli trwałego uszczerbku na zdrowiu i stają się niezdolni do wykonywania zawodu.

Posiadanie polisy NNW w towarzystwie ubezpieczeniowym MTU to gwarancja bezpieczeństwa Twojego oraz Twojej rodziny w trakcie jazdy.