Ubezpieczenie OC w Proama

Ubezpieczenie OC jest jednym z ubezpieczeń majątkowych i jest absolutną podstawą, jeśli wchodzimy w posiadanie nowego samochodu. Polega ono na ochronie właścicieli pojazdów w momencie, gdy doszło do zdarzenia drogowego zarówno w trakcie ruchu pojazdów jak i w czasie postoju. Innymi słowy, ubezpieczenie OC pokrywa koszty odszkodowania, jakie musielibyśmy wypłacić właścicielowi pojazdu z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie OC standardowo jest wykupowane na okres 12 miesięcy. Należy pamiętać o tym, że jest ono obowiązkowe u każdego właściciela pojazdu. Dotyczy nie tylko samochodów osobowych, ale także ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych.

Posiadanie ubezpieczenia w Proama chroni Cię przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim. Ubezpieczenia pokrywa zarówno koszty związane z uszkodzeniem samochodu jak i wyrządzeniem szkód osobowych. Dzięki posiadaniu OC w Proama możesz czuć się pewnie, komfortowo i przede wszystkim bezpiecznie prowadząc auto o każdej porze dnia i nocy.