NNW w PZU

Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dodatkowym. Jest to polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków. Chroni ona przed uszkodzeniami ciała i różnego rodzaju kontuzjami związanymi ze zdarzeniami na drodze. Pomimo, że jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, warto je posiadać, gdyż nigdy nie wiadomo co może nas spotkać podczas podróży.

PZU oferuje dwa warianty ubezpieczenia NNW w zależności od wybranej sumy ubezpieczenia. Są to:

  • NNW
  • NNW MAX.

Dzięki temu ubezpieczeniu kierowca, który poniósł straty zdrowotne w wyniku zdarzenia drogowego może liczyć na wypłatę odszkodowania, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, a nawet zwrot kosztów zakupionych pomocy ortopedycznych przepisanych przez lekarza.

Ubezpieczenie NNW w PZU obejmuje również zdarzenia mające miejsce podczas tankowania samochodu, załadunku lub rozładunku i podczas postoju na trasie podróży.