Ubezpieczenie OC w TUW

Ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, co oznacza, że musi je wykupić każdy posiadacz pojazdu mechanicznego. Z uwagi na to, że zakres ubezpieczenia OC regulowany jest Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, OC w TUW będzie obejmowało te same zdarzenia, co w innych towarzystwach ubezpieczeniowych. Jedyną różnicą może tutaj być tylko różnica w cenie.

Ubezpieczenie OC TUW zapewni ochronę w przypadku, gdy jesteś sprawcą zdarzenia na drodze i musisz ponieść związane z tym koszty.

TUW odpowiada za szkody powstałe w związku z:

  • ruchem pojazdu,
  • załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
  • zatrzymaniem lub postojem pojazdu,
  • wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu.

Decydując się na ubezpieczenie OC w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych nie musisz się martwić o formalności związane z wypłatą odszkodowań. TUW zajmie się wszystkim co trzeba. Jak w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym, tak również w TUW możesz liczyć na wypłatę sum gwarantowanych na osobie i w mieniu.