NNW w TUZ

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, podobnie jak AC czy Assistance, nie należy do obowiązkowych pakietów ubezpieczeniowych. To od właściciela danego pojazdu zależy, czy zechce wykupić taką usługę. Biorąc pod uwagę jej różnorodność oraz fakt, że obejmuje nie tylko kierowcę, ale również współpasażerów, zdecydowanie trzeba rozważyć dołączenie ochrony w postaci NNW.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków przyda się za każdym razem, kiedy – podróżując samotnie lub z kimś – staniemy się uczestnikami kolizji drogowej. To szczególnie ważne, jeśli zdarzenie spowoduje zgon, a także trwały bądź tymczasowy uszczerbek na zdrowiu, który wymaga kompleksowego leczenia. NNW może w głównej mierze pokryć koszty związane z opieką lekarską bądź śmiercią, bez względu na to, czy dotyczą kierowcy, czy pasażera.

NNW w TUZ TUW jest ważne – podobnie jak inne polisy – przez okres 12 miesięcy. Co szczególnie istotne, właściciel samochodu sam wybiera, na jaką kwotę chce się ubezpieczyć. Dzięki temu samodzielnie decydujemy o zakresie usługi.