NNW w Uniqa

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to jedna z najchętniej wykupywanych, nieobowiązkowych polis. Dzieje się tak głównie dlatego, że jej zakres jest naprawdę szeroki, przez co jesteśmy zabezpieczeni pod wieloma kątami. NNW to przede wszystkim świadczenia na rzecz opieki lekarskiej oraz wsparcie finansowe w sytuacji, kiedy dojdzie do śmierci lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, który uniemożliwia wykonywanie pracy zawodowej.

W Uniqa możemy zdecydować się na którąś z dwóch wersji NNW:

  • ubezpieczenie NNW wariant prosty – może zostać wykupiony również przez osobę niepracującą. Ubezpieczenie zapewnia świadczenia w momencie zgonu, trwałego uszkodzenia ciała czy nieszczęśliwego wypadku;
  • ubezpieczenie NNW wariant elastyczny – poza wymienionymi wcześniej, otrzymamy zwrot kosztów leczenia czy pobytu w szpitalu. Odszkodowanie otrzymamy również za złamaną kończynę;

Dodatkowo Uniqa proponuje ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Wówczas świadczenie zostaje wypłacane, kiedy my lub osoby nam bliskie doprowadzą do szkody u osób trzecich. Dotyczy to nawet uszkodzeń dokonanych przez zwierzęta.