Zgłoszenie szkody w Uniqa

W tak nagłej sytuacji jak wypadek drogowy nie możemy poddać się stresowi. Koniecznie trzeba wezwać służby i karetkę, a następnie – możliwie jak najszybciej – skontaktować się ze swoim ubezpieczycielem. Im wcześniej to zrobimy, tym mniej czasu upłynie, zanim ewentualny konflikt zostanie rozwiązany i my oraz pozostali uczestnicy zdarzenia otrzymamy stosowne odszkodowanie.

Jako osoba ubezpieczona w Uniqa, zgłoszenia szkody możemy dokonać na 3 różne sposoby:

  • za pośrednictwem strony internetowej – to zdecydowanie najszybsze i najwygodniejsze wyjście. Korzystamy z gotowego formularza kontaktowego, który po wypełnieniu danymi natychmiast trafia do przedstawicieli ubezpieczeniowych;
  • za pośrednictwem telefonu – infolinia jest czynna w godzinach 8:00-19:00 od poniedziałku do piątku oraz 8:00-16:00 w soboty. Osoba, z którą się połączymy, przyjmie zgłoszenie i pokieruje nas w kwestii dalszych czynności;
  • mailowo lub drogą pocztową – wydrukowany dokument z wpisanymi informacjami należy albo nadać przesyłką pocztową, albo dołączyć w formie skanu do maila.

Jeżeli dojdzie do niegroźnej kolizji i uczestnicy zdarzenia drogowego dojdą do porozumienia, co do jego przebiegu, można wówczas użyć formularza wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Taki dokument warto wozić ze sobą w aucie.

Jednak należy pamiętać, że dokumentem stanowiącym o czyjejś winie jest oświadczenie sprawcy zdarzenia drogowego. Oba druki do pobrania poniżej.

Dokumenty do pobrania:
Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej >>
Formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym >>