Uniqa

UNIQA działa na polskim rynku od 30 lat. Właścicielem towarzystwa jest austriacki koncern ubezpieczeniowy UNIQA. Grupa ta jest jednym z największych ubezpieczycieli w Austrii, działa także w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. UNIQA posiada 3 submarki. Kierują one ofertę do klientów indywidualnych, biznesowych i sektora mieszkalnictwa. Każda ze spółek oferuje kompleksową ofertę ubezpieczeń majątkowych, komunikacyjnych i życiowych.

UNIQA jest w Polsce liderem w ubezpieczaniu majątku spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz ich mieszkańców. Chroni nawet 70% spółdzielni mieszkaniowych oraz pół miliona mieszkań. Dla klientów indywidualnych towarzystwo oferuje wybór polis komunikacyjnych, mieszkaniowych, na czas podróży, a także ubezpieczenia na życie i NNW.

O ubezpieczenia UNIQA zapytaj naszego Agenta.