Autocasco w Warcie

Warta oferuje dwa warianty dobrowolnego ubezpieczenia Autocasco. Są to:

  • AC Standard
  • AC Komfort.

Autocasco Standard jest to elastyczna oferta kierowana do posiadaczy wszystkich rodzajów pojazdów. Chroni samochód przed skutkami uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. W tym wariancie można sobie wybrać naprawy samochodu w Autoryzowanych Stacjach Obsługi lub w sieci warsztatów niezależnych współpracujących z Wartą. AC standard chroni również samochód przed kradzieżą. Warta wypłaca równowartość wartości samochodu z dnia kradzieży, oraz pokrywa koszty jego naprawy w przypadku odnalezienia samochodu. Polisa obejmuje również wszelkiego rodzaju zniszczenia powstałe w wyniku powodzi, zalania samochodu, pożaru czy gradobicia.

Autocasco Komfort jest polisą dedykowaną posiadaczom samochodów stosunkowo nowych (do 6 lat). Obejmuje ono naprawy w ASO, ubezpieczenie bagażu w cenie, szybką i łatwą ścieżkę likwidacji, bez udziałów własnych. AC komfort chroni oczywiście samochód przed kradzieżą, a wszelkie naprawy w ASO odbywają się przy użyciu części oryginalnych.