NNW w Wiener

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, podobnie jak ma to miejsce w przypadku AC oraz Assistance, nie jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Warto jednak rozważyć jego zakup, na przykład podczas wykupowania obowiązkowego OC, ponieważ korzyści, jakie niesie za sobą NNW, mogą okazać się nieocenione.

Przede wszystkim ubezpieczenie NNW zakupione w towarzystwie ubezpieczeniowym Wiener zapewni całoroczną ochronę na wypadek każdego zdarzenia drogowego, które może narazić Ciebie lub podróżującą z Tobą rodzinę na utratę zdrowia lub życia.

Polisa od następstw nieszczęśliwych wypadków chroni nas nie tylko w czasie jazdy samochodem, ale również w czasie postoju oraz naprawie samochodu w trakcie podróży, załadunku lub rozładunku pojazdu, a także w czasie tankowania auta na stacji paliw.

Ubezpieczenie NNW w Wiener gwarantuje dostęp do kompleksowej pomocy medycznej, a także pomocy finansowej w momencie gdy doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci poszkodowanego, w tym pokrycia kosztów związanych z pogrzebem.