Ubezpieczenie OC w Wiener

Ubezpieczenie OC jest podstawą, jeśli weszliśmy w posiadanie nowego samochodu. Jest ubezpieczeniem obowiązkowym wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Dotyczy zarówno samochodów osobowych, jak i ciężarowych, a także motocykli oraz maszyn rolniczych. Zazwyczaj wykupowane jest na okres 12 miesięcy, a następnie po roku umowa zostaje automatycznie przedłużona.

Ubezpieczenie OC zalicza się do ubezpieczeń majątkowych. Obejmuje odpowiedzialność cywilną każdej osoby, która podczas kierowania ubezpieczonym pojazdem wyrządziła szkodę osobom trzecim. Posiadanie ubezpieczania OC w Wiener pozwala na uzyskanie rekompensaty pieniężnej od ubezpieczyciela przez osoby poszkodowane.

Posiadanie ubezpieczenia OC jest niezbędne, jeśli chcemy czuć się bezpiecznie w czasie jazdy. Jeśli dojdzie do kolizji z naszej winy, Wiener pokryje wszelkie koszty, jakie musielibyśmy wypłacić z własnej kieszeni osobom poszkodowanym. Ubezpieczenie OC w Wiener to nie tylko bezpieczeństwo, ale także komfort w prowadzeniu samochodu.