Zgłoszenie szkody w Wiener

Wypadek na drodze może przydarzyć się każdemu. Czasami wystarczy chwila nieuwagi lub roztargnienia i w najmniej spodziewanym momencie może dojść do kolizji. W takich momentach zazwyczaj towarzyszy nam ogromny stres. Jeśli doszło do zdarzenia drogowego, powinniśmy jak najszybciej skontaktować się z naszym ubezpieczycielem. Ułatwi to załatwianie wszelkich formalności oraz umożliwi stosunkowo szybkie poradzenie sobie z konsekwencjami kolizji.

Zgłoszenie szkody w Wiener jest niezwykle proste. Nawet w stresującej sytuacji możemy w łatwy sposób nawiązać kontakt:

  • telefonicznie za pośrednictwem infolinii;
  • listownie – wysyłając zgłoszenie oraz posiadane dokumenty (np. zdjęcia, oświadczenia) na podany adres ubezpieczalni;
  • online – szkodę zgłaszamy za pośrednictwem specjalnego oświadczenia online, które jest dostępne na stronach internetowych ubezpieczalni Wiener. Musimy również dołączyć wymagane dokumenty w formie skanu, w tym nasz własnoręczny podpis. Dokument musi być obowiązkowo podpisany. W przypadku braku podpisu nasze zgłoszenie nie zostanie rozpatrzone.


Jeżeli w zdarzeniu drogowym nikt nie ucierpiał i miał on miejsce na terenie Polski, a kierowcy zgadzają się, co do jego przebiegu, to można sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym za pomocą formularza, który jest do pobrania poniżej. Samochodowej stłuczki nigdy nie da się przewidzieć, dlatego warto taki formularz wozić ze sobą w aucie.

Warto pamiętać, że dokumentem będącym dowodem przyznania się do winy powinno być oświadczenie sprawcy zdarzenia drogowego.

Dokumenty do pobrania:
Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej >>
Formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym >>