Ubezpieczenie grupowe

Grupowe ubezpieczenie na życie to polisa, z którą spotkamy się zarówno w przypadku miejsca pracy, szkoły, biura podróży, a nawet banku. Dla wielu osób stanowią one korzystniejszą alternatywę ubezpieczenia indywidualnego i pozwalają ubezpieczonemu na zapewnienie sobie oraz swojej rodzinie odpowiednich środków w momencie, gdy dojdzie do poważnego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Dowiedz się więcej, co jeszcze możesz zyskać dzięki ubezpieczeniu grupowemu.

Ubezpieczenie grupowe – definicja

Ubezpieczenie grupowe to, jak sama nazwa wskazuje, produkt przeznaczony dla określonej grupy osób, np. pracowników danego przedsiębiorstwa. Bardzo często stanowi część pakietu socjalnego, który obejmuje np. siłownię. Ubezpieczenie grupowe może dotyczyć również klientów banku czy jednej sieci komórkowej. Zakres ochrony takiej polisy zwykle charakteryzuje się niską składką miesięczną oraz niewysoką sumą ubezpieczenia. Zwykle uwzględnia:

  • śmierć osoby ubezpieczonej;
  • nieszczęśliwy wypadek;
  • pobyt w szpitalu;
  • śmierć bliskiej osoby;
  • poważne zachorowanie.

Ubezpieczenie grupowe – korzyści

Bardzo ważną zaletą grupowego ubezpieczenia na życie jest to, że nie dotyczy ono jedynie wypłaty środków w momencie śmierci ubezpieczonego. Zawiera bowiem świadczenia, z których poszkodowany może skorzystać osobiście. Bardzo ważne jest to, że w większości towarzystw ubezpieczony otrzymuje wypłatę odszkodowania już w momencie postawienia diagnozy oraz korzystne świadczenia za pobyt w szpitalu.

Kolejną istotną korzyścią płynącą z posiadania grupowego ubezpieczenia na życie jest możliwość objęcia ochroną swojego małżonka/partnera. Może on zostać włączony na tych samych zasadach co Ty i opłacać składkę o tej samej kwocie lub wybrać indywidualne rozszerzenie.

Warto zauważyć, że grupowa polisa na życie jest bardzo korzystna w przypadku posiadania dzieci lub planowania rodziny. W zależności od ubezpieczyciela możesz liczyć na duże benefity także z tego tytułu.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z doborem grupowego ubezpieczenia zachęcamy do kontaktu z naszymi agentami ubezpieczeniowymi.

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie

Zobacz także: