Cena OC zależna od ilości punktów karnych? Czy mandaty i punkty karne mają wpływ na wysokość składki OC?

źródło własne

Jeszcze do niedawna towarzystwa ubezpieczeniowe (TU) wyliczały cenę składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC na podstawie wieku i modelu samochodu, pojemności silnika czy też wieku kierowcy oraz jego bezszkodowej jazdy. Od 17 czerwca 2022 roku na cenę obowiązkowego ubezpieczenia OC może dodatkowo wpływać liczba punktów karnych oraz mandatów, zgromadzonych przez kierowców. Oznacza to, że osoby popełniające wykroczenia drogowe, muszą liczyć się z wyższą kwotą do zapłacenia] za obowiązkowe ubezpieczenia OC. Towarzystwa ubezpieczeniowe zyskały bowiem wgląd do wykroczeń drogowych kierowców.

1 stycznia 2022 roku została znowelizowana ustawa Prawo o ruchu drogowym . Wprowadzone zmiany mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach, poprzez zwiększenie kar za łamanie przepisów. Kierowcy bowiem nagminnie je ignorują, doprowadzając do sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu (swojemu i innych uczestników ruchu). Do tego, według Polskiej Izby Ubezpieczeń, nie uważają tego za coś złego!

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym

Nowelizacja przyniosła nowy, zaostrzony taryfikator, czyli wyższe mandaty. Umożliwiła także nakładanie większej ilości punktów karnych za popełnione wykroczenia drogowe Co więcej - z CEPIK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) znikną one dopiero po dwóch latach. Jednak wprowadzone zmiany nie tylko zaostrzyły prawo, ale i wniosły pewne udogodnienia. Jest to choćby brak konieczności wymiany tablic rejestracyjnych czy możliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu (pod warunkiem, że doszło do awarii jego istotnych elementów konstrukcyjnych). Największa rewolucja dokonała się jednak w kwestii uzależnienia cen polis obowiązkowego ubezpieczenia OC od popełnionych na drodze wykroczeń.

Cena OC zależna od ilości punktów karnych

17 czerwca 2022 roku TU uzyskały dostęp do informacji na temat wykroczeń drogowych popełnionych przez kierujących pojazdami, czyli dostęp do bazy punktów karnych. W efekcie dany kierowca, który ignoruje przepisy i zostaje ukarany mandatem lub punktami, zapłaci wyższą kwotę za obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne. Dotyczy to nie tylko tych kierowców, którzy byli sprawcami kolizji lub wypadków. Z konsekwencjami muszą liczyć się i Ci, którzy dostali mandat np. za przekroczenie prędkości. Wyższy koszt zakupu ubezpieczenia obejmie więc i te osoby, które mogą pochwalić się bezszkodową jazdą. Nowe przepisy mają sprawić, by "zdobyte" punkty i mandaty miały realny wpływ na wysokość składki obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zapewne wielu osobom da to do myślenia i zmobilizuje je do przepisowej jazdy. To z kolei powinno poprawić bezpieczeństwo na polskich drogach. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla łamiących przepisy może bowiem okazać się wyjątkowo drogie.

Punkty karne a Obowiązkowe ubezpieczenie OC , czyli jakie dane kierowcy zobaczy Towarzystwo ubezpieczeniowe ?

Dzięki dostępowi do bazy CEPIK, ubezpieczyciel zyskał dostęp do wszystkich informacji potrzebnych do wyliczenia wysokości składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC . Będą to m.in:

● dane osobowe prowadzącego pojazd oraz jego numer PESEL,

● liczba punktów (wraz z tymi, które zostaną przypisane na skutek prawomocnego wyroku),

● rodzaj naruszenia przepisów (kwalifikacja prawna, data, dzień, godzina, miejsce popełnienia czynu i jego rodzaj, liczba przyznanych punktów),

● informacje o podmiocie, który zarejestrował złamanie przepisów,

● dane pojazdu, którym złamano przepisy (nr rejestracyjny, marka, model, kraj rejestracji).

Ubezpieczyciel zyskał także dostęp do danych o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Obejmują one: rodzaj prawa jazdy, jego zakres, datę uzyskania, datę ważności, zapisane w dokumencie ograniczenia oraz informacje o nazwie organu, który wydał dokument.

Za które wykroczenia drogowe zapłacimy droższą polisę obowiązkowego ubezpieczenia OC ?

Wysokość składki za obowiązkowego ubezpieczenia OC wzrośnie za przestępstwa, które reguluje Kodeks Karny. Należą do nich np.: umyślne lub nieumyślne spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, prowadzenie pojazdu bez uprawnień. Dodatkowo wzrost składki nastąpi wtedy, gdy dopuścimy się łamania przepisów regulowanych Kodeksem Wykroczeń. Wymienić tu można: spowodowanie zagrożenia w bezpieczeństwie ruchu, prowadzenie nieoświetlonego pojazdu, przekroczenie prędkości (zwłaszcza w terenie zabudowanym), nieprzestrzeganie znaków czy nieudzielenie pomocy poszkodowanym. Nie zapomnijmy także o zakazie wyprzedzania na przejściach dla pieszych oraz tym, że mają oni na nich pierwszeństwo.

Jak mandaty i punkty karne wpłyną na obowiązkowe ubezpieczenie[UBB12] OC?

Do tej pory jednym z czynników decydujących o wysokości ceny była historia ubezpieczeniowa kierowcy. Teraz dojdzie do tego także historia popełnionych wykroczeń drogowych. Nowelizacja ustawy daje bowiem ubezpieczycielom możliwość dowolnego podwyższenia składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC dla kierowców, którzy nie przestrzegają przepisów podczas prowadzenia samochodu. Ubezpieczyciel może, choć nie musi, brać pod uwagę niektóre wykroczenia drogowe przy wyliczaniu składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC . Może też przypisywać im różną wagę. Jest to jego indywidualna decyzja. Tak więc to TU zdecyduje, za które przewinienia lub od jakiej ilości punktów, naliczy wyższe składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC dla kierowcy. Jednakże wszyscy powinniśmy mieć świadomość, że nieodpowiedzialni kierowcy są dla firm ubezpieczeniowych osobami zwiększającymi zagrożenie w bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Tym samym zwiększają ryzyko powstania szkody, przez co powinni liczyć się z wyższą składką za obowiązkowe OC .

O ile będzie droższe obowiązkowe ubezpieczenie OC za punkty karne?

Zmiany przepisów nie narzucają określonych wartości za poszczególne wykroczenia drogowe. Możemy jednak wnioskować, że z największymi podwyżkami przy wycenie polis OC muszą liczyć się kierowcy, nagminnie łamiący przepisy drogowe. W ich przypadku kwota do zapłacenia może wzrosnąć nawet o kilkaset procent! Z takim wzrostem powinny liczyć się także te osoby, które dopuściły się znacznego przekroczenia prędkości w terenie zabudowanym czy podjęły się jazdy pod wpływem alkoholu. Równie surowo będą karane te osoby, które prowadziły samochód bez posiadania prawa jazdy (czyli bez uprawnień). Nie wiadomo natomiast o ile wzrośnie wysokość składki za zdobycie np. 5 punktów karnych. Możemy jedynie zakładać, że podniesie ona cenę za ubezpieczenie o 10 czy 15 procent. Warto tu przypomnieć, że nowelizacja przepisów zaostrzyła kary za dotychczas nisko karane wykroczenia drogowe.Obecnie, za niegdyś "drobne przewinienia", można otrzymać nawet 15 punktów karnych. A to na pewno przełoży się na znaczny wzrost ceny polisy.

Składka OC a sytuacje niejednoznaczne

Zmiana przepisów jest jednoznaczna w przypadku osób, które prowadzą na co dzień swoje własne samochody. Może jednak zdarzyć się, że przepisy złamie osoba, która nie jest właścicielem prowadzonego pojazdu. Co wtedy? Otóż także i w tej sytuacji TU zastosują swoje indywidualnie zasady. Mogą one na przykład nawiązywać do deklaracji w umowie ubezpieczenia, odnoszącej się do tego, kogo w niej podaliśmy, jako osobę na co dzień jeżdżącą autem. A co w sytuacji, gdy do wykroczenia dojdzie podczas prowadzenia pojazdu służbowego? Zgromadzone wtedy przez kierowcę punkty i mandaty, TU może wziąć pod uwagę przy wyliczaniu wartości składki na obowiązkowe ubezpieczenie OC dla jego prywatnego auta. Ewentualnie obciążenie to może spaść na firmę, która udostępniła samochód pracownikowi. Wszak prowadzący nie musi posiadać własnego samochodu.

Czy połączenie wykroczeń drogowych i punktów karnych z polisą OC ma sens?

Dostęp do danych o wykroczeniach drogowych nie ma na celu zwiększania średniej ceny polis za obowiązkowe ubezpieczenie OC dla wszystkich kierowców, ale ich zróżnicowanie. Nie jest bowiem sprawiedliwe, aby osoby jeżdżące przepisowo i bezpiecznie, płaciły stawki za obowiązkowe ubezpieczenie OC podobne do tych, co piraci drogowi. Ta grupa kierowców jest przecież grupą zagrażającą innym. Nie zapomnijmy jednak, że punkty i mandaty nie będą jedynym kryterium wyliczania wysokości składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC . Cały czas obowiązują także i dotychczasowe