Ubezpieczenia jachtów

Ubezpieczenia dobrowolne jachtów cieszą się coraz większym powodzeniem

W Polsce rośnie zainteresowanie sportami wodnymi i żeglarstwem. Rynek zarejestrowanych w Polsce jachtów na przestrzeni trzech lat urósł o 4% (dane za lata 2013-2016). W 2016 roku zarejestrowano w Polsce 1322 sztuki jachtów. W strukturze zarejestrowanych jachtów w Polsce niezmiennie dominują małe i średniej wielkości jachty żaglowe. Dlatego nie dziwi zwiększone w ostatnim czasie zainteresowanie dobrowolnymi ubezpieczeniami jachtów. [i]

W Polsce nie ma przepisów nakazujących ubezpieczenia małych i średnich jednostek pływających czy jachtów. Przepisy dotyczą tylko dużych przewoźników pasażerskich. Dlatego tym bardziej cieszy nas wzrost świadomości klientów i ich zwiększona chęć skorzystania z oferty na ochronę jachtów w ostatnim czasieA wybór ofert jest spory!” – mówi Jakub Iwanowski, Specjalista w Departamencie sprzedaży Korporacyjnej Unilink.

Sporty wodne to prawdziwa pasja dla bardzo wielu Polaków. Wykorzystywane są do tego niezliczone jednostki pływające (łódki, żaglówki, jachty motorowe itp.), których wartość niejednokrotnie waha się między 25 a 100 tysięcy złotych. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę, że jak każdy sport tak i żeglarstwo łączy się z pewnym ryzykiem, tym bardziej gdy na pokład zabieramy ze sobą swoich najbliższych.

Wyodrębniamy dwie podstawowe grupy jednostek pływających, które mogą być objęte ochroną oraz być przedmiotem ubezpieczenia:

 • Jachty: żaglowe, żaglowo-motorowe, motorowe, w tym skutery wodne
 • Inny sprzęt wodny: rowery wodne, kajaki, łodzie, deski windsurfingowe, pontony itp.

Oferta ubezpieczenia dla jednostek pływających dostępna na polskim rynku jest niezwykle kompleksowa. W ramach oferty można otrzymać:

 • Jacht – casco
 • NNW
 • OC użytkownika jednostki pływającej
 • Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załogi lub użytkownika sprzętu wodnego

Dodatkowo ochroną ubezpieczeniową w ramach jacht – casco może zostać objęty silnik przyczepny, zaburtowy, oczywiście po spełnieniu wymogów jego zabezpieczenia wynikających z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w danym Towarzystwie.

Często spotykamy się z sytuacją, w której suma ubezpieczenia samego silnika przewyższa wartość samej jednostki pływającej. Jest to składowa ubezpieczenia, o którą bardzo często pytają potencjalni klienci. Na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej, ochroną mogą zostać również objęte jachty wynajmowane lub czarterowane.”- dodaje Jakub Iwanowski.

 

Ponieważ ubezpieczenia te mają charakter dobrowolny, a sam zakres ubezpieczenia oraz definicje w OWU różnią się w poszczególnych Towarzystwach, dlatego i oferty poszczególnych firm ubezpieczeniowych różnią się między sobą. Żeby wybrać ofertę najbardziej odpowiednią należy porównać wszystkie możliwości. Najlepiej skorzystać z rady agenta ubezpieczeniowego, który posiada w swojej ofercie możliwie najwięcej Towarzystw Ubezpieczeniowych. Sugerowanie się wyłącznie ceną jako jedynym kryterium wyboru, finalnie może okazać się zakupem ochrony, która nie będzie mogła zadziałać w szczególnym przypadku.

Wzrost świadomości ubezpieczeniowej możemy również zaobserwować u właścicieli portów lub marin, którzy mogą wymagać okazania od naszych potencjalnych klientów ważnej polisy w zakresie OC. Brak takiej polisy może być przeszkodą lub stać się odmową cumowania w danym porcie.”- radzi Jakub Iwanowski.

Do zdarzeń, które mogą zostać objęte ubezpieczeniem jacht – casco zaliczamy między innymi:

 • Kolizja z jednostką pływającą
 • Uderzenie w pomost, nadbrzeże oraz inne obiekty
 • Wywrócenie się lub zatonięcie jachtu lub innego sprzętu wodnego
 • Uszkodzenie jachtu przez osobę trzecią
 • Uszkodzenie jachtu w trakcie transportu i zdarzenia drogowego
 • Otaklowanie jachtu i czynności z tym związane

Zakres ubezpieczenia może się różnić w poszczególnych Towarzystwach i może być zależny od wybranego z wariantu.

Świadomy wybór zakresu ochrony sprawi, że realizacja naszego hobby będzie zabezpieczona a nagrodą niech będą wspaniałe wspomnienia i niezapomniane przygody!

 

Wszystkich zaintereowanych ubezpieczeniem łodzi lub jachtów zapraszamy do kontaktu z naszymi Partnerami na stronie TUTAJ!


[i] Na podstawie danych https://yachts.trade.gov.pl/pl/polski-sektor-jachtow-i-lodzi/260472,polskie-jachty-i-lodzie-doceniane-na-calym-swiecie.html?desk=1dodanych przez Anna Woińska | 2018-01-05

Data publikacji: 2018-06-05

Unilink SA Lider Ubezpieczeń
Voxen
© 2020 CENTRALA UNILINK SA. Realizacja: ActiveDesign Polityka cookies

Unilink S.A. z siedzibą w Warszawie (02-284), al. Krakowska 2, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000341057, NIP 113-23-98-690, kapitał zakładowy w wysokości 554.991,00 zł, opłacony w całości.