Gdzie kupić nnw dla dziecka?

źródło: Freepik.com

Dzieci to przysłowiowe wulkany energii. Są bardzo aktywne fizycznie, dużo biegają i nie do końca są w stanie przewidzieć konsekwencje własnych działań. W efekcie to właśnie dzieci i młodzież w wieku szkolnym bardzo często ulegają nieszczęśliwym wypadkom, co niekiedy kończy się pobytem w szpitalu. I właśnie dlatego towarzystwa ubezpieczeń, specjalnie dla tej grupy osób, przygotowały ubezpieczenie NNW. Co takiego zapewnia i gdzie można je kupić?

Z tego tekstu dowiesz się:

 1. Czym jest ubezpieczenie NNW dla dziecka?
 2. Gdzie można kupić polisę NNW?
 3. Co zyskamy kupując polisę w szkole?
 4. Jakie przewagi ma polisa kupiona samodzielnie?
 5. Jaki zakres ochrony daje NNW szkolne?
 6. Co jest istotne przy zakupie polisy?

Czym jest ubezpieczenie NNW dla dziecka?

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków to nieobowiązkowa polisa, dająca ochronę w razie nieprzewidzianego i nagłego zdarzenia, w wyniku którego ucierpi dziecko. Ubezpieczenie to obejmuje ochroną i wsparciem finansowym zarówno poszkodowanego, jak i jego rodziców lub prawnych opiekunów. Polisa gwarantuje bowiem wypłatę odszkodowania czy pokrycie kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją. Pomaga więc przywrócić zdrowie naszego dziecka. Składka za ten rodzaj ochrony nie należy do wysokich, przez co wielu rodziców decyduje się na jej opłacenie.

Gdzie można kupić polisę NNW?

Dla dzieci w wieku szkolnym istnieją dwie możliwości zakupu ubezpieczenia. Pierwsza to ubezpieczenie indywidualne NNW, wykupione u agenta wybranego przez siebie towarzystwa ubezpieczeniowego. NNW dziecka można też kupić online, czyli bez wychodzenia z domu. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, warto sprawdzić ranking polis, zanim zdecydujemy się jakąś wybrać. Każdy chce przecież dokonać jak najlepszego wyboru.

Drugi sposób to przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, oferowanego przez dyrekcję szkoły, do której uczęszcza nasze dziecko. Warto bardzo dobrze przemyśleć u kogo zdecydujemy się na wspomniany zakup. Nie trudno bowiem kupić ubezpieczenie. Trudniej wybrać je tak, aby realnie chroniło zdrowie i życie dziecka.

Co zyskamy kupując polisę w szkole?

Decydując się na zakup NNW szkolnego dla dziecka w placówce, zazwyczaj zapłacimy niższą składkę roczną, aniżeli gdybyśmy mieli kupić polisę indywidualną. Jednak nie znaczy to, że zakres ubezpieczenia i jego suma będą dla nas satysfakcjonujące. Polisy sprzedawane w szkołach raczej nie uwzględnią specjalnych wymagań dziecka, jeśli to na przykład uprawia sporty wyczynowe. Oczywiście nie należą one do "słabych", bowiem TU cały czas poprawiają swoje oferty, aby sprostać wymaganiom rodziców oraz szkół. Są więc dopasowane do potrzeb uczniów i obejmują najczęstsze zdarzenia, jakie im się przytrafiają. Nie znaczy to jednak, że usatysfakcjonują każdego rodzica i zapewnią najlepszą z możliwych ochronę dziecka.

Polisy te mają też jeden mankament - stroną ubezpieczenia nie jest rodzic, ale dyrekcja szkoły. Oznacza to utrudnione dochodzenie ewentualnych roszczeń w przypadku zajścia zdarzenia, co do którego są wątpliwości (czy na przykład nie doszło do wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela na podstawie OWU). W skrajnych przypadkach może stanowić to pewien problem.

Polisa kupiona samodzielnie

W przypadku polis kupionych indywidualnie, stroną umowy jest rodzic lub opiekun dziecka. Umowa ubezpieczenia NNW nie zostaje z góry narzucona, ale istnieje możliwość wyboru zakresu ubezpieczenia i jego sumy. Rodzic może więc wybierać polisę spomiędzy kilku wariantów - od najskromniejszego do najbardziej rozbudowanego. Ma też możliwość dokupienia niektórych rozszerzeń, np. dla dziecka ze specjalnymi potrzebami - uprawiającego sporty czy przewlekle chorego. Ubezpieczenie kupione indywidualnie, oferuje więc jednostkowe podejście do osoby ubezpieczającej swoje dziecko. Dzięki temu rodzic ma realną kontrolę nad wybranym produktem i sam decyduje o jego ostatecznej formie.

Jaki zakres ochrony daje NNW szkolne?

W zależności od tego, który wariant polisy wybierzemy, będzie ona chronić dziecko w bardziej lub mniej rozbudowanym zakresie. Te najbardziej podstawowe oferty ubezpieczenia szkolnego NNW obejmują ochronę w przypadku uszkodzenia różnych części ciała. Te bardziej rozbudowane - także w przypadku hospitalizacji, nagłego zachorowania czy zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji. Chronią także przed rzadziej występującymi zdarzeniami, a które jednak mogą przytrafić się dziecku. Przed czym więc polisy ochraniają najczęściej? Są to m.in zdarzenia takie, jak:

 • złamania, skręcenia i zwichnięcia,
 • oparzenia, odmrożenia i porażenia prądem,
 • zatrucia pokarmowe,
 • zabiegi szycia ran,
 • pogryzienia i pokąsania przez zwierzęta,
 • urazy i uszkodzenia ciała, kręgosłupa,
 • wstrząs mózgu np. na skutek wypadku dziecka,
 • śmierć ubezpieczonego, jego rodziców i opiekunów,
 • operacje stomatologiczne,
 • plastyka zębów stałych,
 • operacje,
 • sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • pokrycie kosztów rehabilitacji,
 • odszkodowanie za wypadek komunikacyjny.

Ubezpieczyciele wypłacają także odszkodowanie za doznany trwały uszczerbek na zdrowiu, zwracają koszty leczenia, antybiotykoterapii czy zakupu sprzętu medycznego. Szersze pakiety oferują z kolei poszukiwanie zaginionego dziecka, pomoc informatyka i prawnika w przypadku hejtu internetowego czy cyberprzemocy. Oferują również pomoc psychologa.

To, jak wysokie będzie wypłacone świadczenie, zależy od wybranej sumy ubezpieczenia - im wyższa ona będzie, tym wyższa będzie wypłata świadczenia za doznane krzywdy. Droższa jednak będzie roczna składka. Zwróćmy na to uwagę, kupując ubezpieczenie.

Co jest istotne przy zakupie polisy?

Decydując się na zakup polisy, musimy bardzo dokładnie przeczytać ogólne warunki ubezpieczenia a także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Sprawdźmy czy ubezpieczenie obejmuje najpowszechniejsze wypadki i czy chroni dziecko 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu i przez cały rok. Ochrona musi działać poza szkołą, w czasie świąt i wakacji (choć aktualnie jest to norma). Sprawdźmy też dokładnie czy zapisane w umowie warunki nam odpowiadają i dopiero po porównaniu wielu ofert, zdecydujmy się na najlepszą. Tylko tak uda nam się wybrać odpowiednie ubezpieczenie dzieci.

W przypadku polisy kupowanej w szkole, wielu rodziców nie zadaje sobie trudu, aby zapoznać się z informacjami na temat wybranego ubezpieczenia. Nie czytają OWU i nie dopytują o zakres ochrony. A to błąd. Jeśli dyrekcja szkoły nie udostępnia takich dokumentów, należy o nie bezwarunkowo poprosić. Może bowiem okazać się, że w umowie znajdują się nieodpowiadające nam zapisy, jak np. suma ubezpieczenia. Pamiętajmy, że warto wiedzieć, co podpisujemy. A sama polisa powinna kompleksowo zabezpieczyć życie i zdrowie dziecka.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami