Ile wynosi suma gwarancyjna OC, czyli do jakiej kwoty chroni OC posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym?

Co to jest suma gwarancyjna OC i czym różni się od sumy ubezpieczenia? Choć te pojęcia są podobne, to wybrane sumy działają na innych zasadach. Dla kierowców kupujących obowiązkowe OC najważniejsza jest wiedza, ile wynosi gwarantowana suma ubezpieczenia - w Polsce i za granicą. Dodatkowo warto wiedzieć, co należy zrobić, aby być chronionym konkretną sumą gwarancyjną w państwach, które nie są sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest suma gwarancyjna OC?
 2. Ile wynosi suma gwarancyjna OC w Polsce, a ile za granicą?
 3. Czym się różni suma ubezpieczenia od sumy gwarancyjnej?

Czym jest suma gwarancyjna OC?

To kwota, do której ubezpieczyciel ponosi finansową odpowiedzialność za zdarzenia drogowe. Jeśli będziesz sprawcą wypadku lub kolizji, to posiadając ważne ubezpieczenie OC nie musisz martwić się o finanse - szkody materialne i osobowe pokrywa ubezpieczyciel. Jednak jeśli nie masz ważnego OC, to za spowodowane szkody musisz zapłacić z własnej kieszeni.

Ponadto gdy wysokość szkód przekroczy sumę gwarancyjną, konieczna jest dopłata. Takie sytuacje zdarzają się rzadko, bo ustalone sumy są naprawdę wysokie. Pamiętaj, że za każda szkoda, którą spowodujesz, zwiększy wysokość składki OC.

Wysokość sumy gwarancyjnej OC w Polsce i za granicą

Na wysokość sumy gwarancyjnej wpływa konieczność pokrycia przez ubezpieczyciela strat materialnych, kosztów leczenia osób poszkodowanych, renty (jeśli będzie konieczna) oraz ewentualnych zwrotów za utracone korzyści (w tym przypadku poszkodowany będzie musiał to udowodnić). Obecnie suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenia OC wynosi 5,21 mln euro za szkody osobowe - odnosi się to w do jednego zdarzenia drogowego, którego następstwa obejmuje polisa bez względu na liczbę poszkodowanych.

Z kolei suma gwarancyjna dla szkód majątkowych to 1,05 mln euro. Również dotyczy to jednego zdarzenia. Te kwoty obowiązują od stycznia 2019 roku. Przedtem zostały zmienione (podwyższone) w 2012 roku. Suma gwarancyjna może być wyrażona również w polskiej walucie, zgodnie z aktualnym kursem NBP.

Podane sumy dotyczą wypadków, do których dojdzie w Polsce. A jakie obowiązują sumy ubezpieczenia za granicą? W krajach, które są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego towarzystwo ubezpieczeniowe ponosi odpowiedzialność do takiej wysokości sumy gwarancyjnej, jaka obowiązuje w danym państwie. To oznacza, że jeśli w danym kraju suma gwarantowana jest niższa niż w Polsce, to ubezpieczyciel odpowiada za zdarzenia do tej niższej kwoty.

Jeżeli wyjeżdżasz do kraju, który nie jest sygnatariuszem Porozumienia Wielostronnego, musisz wyrobić dokument nazywany “Zieloną Kartą”. Można ją otrzymać za darmo albo za niewielką opłatą w towarzystwie ubezpieczeniowym. Zielona Karta gwarantuje wypłatę odszkodowania osobom poszkodowanym, jeśli spowodujesz wypadek w takich krajach jak:

 • Albania
 • Azerbejdżan
 • Białoruś
 • Czarnogóra
 • Iran
 • Izrael
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Macedonia
 • Rosja
 • Tunezja
 • Turcja
 • Ukraina

Zielona Karta sprawia, że firma ubezpieczeniowa odpowiada za szkody do wysokości sumy gwarancyjnej obowiązującej w danym kraju.

Suma ubezpieczenia a suma gwarancyjna - czym się różnią?

Te dwa pojęcia często są uznawane za tożsame, tymczasem odnoszą się do różnych sytuacji. Suma gwarancyjna dotyczy jedynie OC, a suma ubezpieczenia dotyczy ryzyk dobrowolnych takich jak np. AC. Suma gwarancyjna jest określona przez prawo, a wysokość sumy ubezpieczenia ustala towarzystwo ubezpieczeniowe.

Ponadto suma gwarancyjna nie może być zmienna ani ustalana przez TU. Tę kwotę może otrzymać jedynie osoba, która jest przez nas poszkodowana w zdarzeniu drogowym. W przypadku sumy ubezpieczenia, np. z AC środki trafiają do osoby, która wykupiła polisę - niezależnie od tego, czy jest sprawcą, czy nie.

Skontaktuj się z nami