Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania?

Wiele osób, które otrzymają odmowę wypłaty odszkodowania albo mniejsze odszkodowanie niż powinny, rezygnuje z dalszej komunikacji z ubezpieczycielem. Tymczasem jeśli czujemy się pokrzywdzeni decyzją TU, możemy napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Istnieje możliwość wysłania go pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, osobistego złożenia, a nawet zgłoszenia przez telefon. Sprawdź, jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela w sprawie wypłaty odszkodowania niezależnie od rodzaju polisy.

Z tego artykułu dowiesz się:

Kiedy można napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Odwołanie można napisać, jeśli nie jesteśmy usatysfakcjonowani odpowiedzią Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Może być to odmowa wypłaty odszkodowania albo wypłata odszkodowania w mniejszej wysokości niż się spodziewaliśmy. Oficjalne odwołanie to pierwszy krok podważenia decyzji TU. Jeśli mamy rację, to zazwyczaj ubezpieczyciel po dokładnej analizie wniosku zarządzi zmianę decyzji. Kiedy tego nie zrobi, a my jesteśmy w 100 proc. pewni, że odszkodowanie nam się należy, powinniśmy skierować sprawę na drogę sądową.

Jednak to ostateczny krok. Dlatego warto przede wszystkim wiedzieć, jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Odwołania nie musimy jednak składać pisemnie. Są jeszcze inne sposoby kontaktu z Towarzystwem Ubezpieczeniowym i wyrażenia swojej opinii.

Mimo wszystko zanim postanowimy się odwołać od oficjalnej decyzji, sprawdźmy, czy nasz przypadek nie znajduje się na liście wyłączeń odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jeśli przykładowo doszło do szkody mieszkaniowej, samochodowej bądź jakiejkolwiek innej (od której jesteśmy ubezpieczeni), a jednocześnie będzie ona wynikiem naszego rażącego niedbalstwa, to możemy być pewni, że nie otrzymamy odszkodowania.

W jaki sposób można się odwołać od decyzji TU?

Pierwszym sposobem jest pisemne odwołanie. Wzór takiego dokumentu bez problemu znajdziemy w internecie, a niejednokrotnie i na stronach niektórych Towarzystw Ubezpieczeniowych. Dokument można też stworzyć samodzielnie od podstaw - nie jest to nic trudnego. Musimy tylko zawrzeć w nim takie informacje, jak:

  • imię, nazwisko, adres - osoby ubezpieczonej (lewy górny róg),
  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu (prawy górny róg),
  • dane towarzystwa ubezpieczeniowego (prawy górny róg, poniżej daty i danych ubezpieczonego),
  • numer ubezpieczenia oraz numer szkody,
  • numer konta bankowego, na które ma zostać przelane odszkodowanie i wskazanie satysfakcjonującej nas kwoty,
  • czytelny podpis,
  • uzasadnienie wniosku.

Odwołanie można złożyć także telefonicznie lub mailowo. Podczas rozmowy czy też w mailu musimy streścić dokładnie te same informacje, które zawierane są w pisemnym odwołaniu. Nie powinniśmy “lać wody” ani tym bardziej pisać nieprawdy, bo tym bardziej nic nie uzyskamy. Dla ubezpieczyciela liczą się konkrety oraz umowa ubezpieczeniowa, która jasno określa, w jakich sytuacjach bierze odpowiedzialność za powstałe szkody. Istnieje opcja osobistego złożenia odwołania w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na rozpatrzenie odwołania?

Wszystko zależy od rodzaju polisy. Na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela w sprawie polisy na życie mamy 3 lata. Z kolei czas odwołania od decyzji dotyczących roszczeń z OC także mamy 3 lata, chyba że szkoda powstała na skutek przestępstwa (wtedy mamy 20 lat) lub wynik czynu niedozwolonego (10 lat).

Towarzystwo Ubezpieczeniowe ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania - według art. 442 kodeksu cywilnego. W przypadku skomplikowanych spraw czas rozpatrzenia wynosi 60 dni, ale TU musi dać znać o przedłużającym się postępowaniu. Jeśli nie zgadzamy się z decyzją ubezpieczyciela, nie powinniśmy czekać do ostatniej chwili ze złożeniem dokumentów lub wizytą w biurze. Im więcej czasu minie od wystąpienia szkody, tym trudniej będzie zbadać sprawę i orzec, kto ma w niej rację. Ponadto może paść pytanie, dlaczego od dawno postanowionej decyzji odwołujemy się po tak długim czasie.

Jak zwiększyć szansę na pozytywne rozpatrzenie odwołania?

Podstawą jest oczywiście znajomość OWU. Musimy mieć pewność, że kwota, o którą występujemy, na pewno nam się należy. Nasz przypadek nie może więc znaleźć się w wyłączeniach odpowiedzialności. Jeśli ponieśliśmy szkodę zdrowotną i występujemy z odwołaniem, to musimy podkreślić, jak wpływa ona na nasze codzienne funkcjonowanie. Pomocna będzie opinia lekarza. Może być to nawet lekarz rodzinny.

W przypadku szkody rzeczowej, np. zniszczenia samochodu albo mieszkania, warto będzie powołać niezależnego rzeczoznawcę i uzyskać jego ekspercką opinię. Taka opinia jest płatna, a ubezpieczyciel nie ma obowiązku zwrotu jej kosztów. Dodatkowo nie jest dla TU wiążąca. Czy w takim razie warto z niej korzystać? Tak, ponieważ jest ważnym dokumentem w całej sprawie. Przyda się także w momencie, w którym dojdzie do postępowania sądowego z ubezpieczycielem.

Ponowna odmowa wypłaty odszkodowania - co robić?

Kiedy po 30 dniach od złożenia odwołania otrzymamy decyzję odmowną, możemy się z nią nie zgodzić. Oczywiście jeśli posiadamy do tego odpowiednie podstawy prawne i argumenty. Nie powinniśmy pisać jednak kolejnego odwołania, bo nic nam to nie da. W tej sytuacji należy zwrócić się do Rzecznika Ubezpieczonych (Rzecznika Finansowego).

To specjalna instytucja, która pomaga osobom w rozwiązywaniu sporów z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Istnieje też opcja wystąpienia na drogę sądową. Jest to jednak najdłuższy i najkosztowniejszy proces pozyskiwania odszkodowania. Nie mamy też gwarancji, że będzie on skuteczny.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami