Jakie ciśnienie w oponach jest prawidłowe?

źródło: https://www.freepik.com

Nie ulega wątpliwości, że ogumienie jest kwestią bardzo ważną w kontekście bezpieczeństwa jazdy. Świadomość z tym związana wzrasta wśród rodzimych kierowców, którzy pomimo braku prawnego obowiązku zwykle wymieniają opony na zimowe. Sytuacja może wyglądać nieco gorzej w przypadku ciśnienia opon oraz świadomości problemów związanych z jego nieprawidłowym poziomem. Pozytywem jest jednak to, że internauci często sami pytają, jakie powinno być ciśnienie w oponach samochodu. Pytania pojawiają się pomimo coraz częstszego wyposażenia aut w czujnik ciśnienia w oponach. Nasz artykuł wyjaśnia zatem ogólnie, jakie jest dobre ciśnienie w typowym ogumieniu samochodu. Ze względu na specyfikę działalności Unilink jako największej multiagencji ubezpieczeniowej w Polsce, zwracamy również uwagę na aspekty powiązane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Chodzi o to, czy zakład ubezpieczeń może przy likwidacji szkody zarzucić kierowcy zbyt niskie ciśnienie w oponach jako okoliczność przyczyniającą się do wypadku.

Ciśnienie w oponach: jakie są ogólne zalecenia?

Samochody osobowe, jakimi poruszają się rodzimi kierowcy są mocno zróżnicowane, co sprawia, że odpowiedź na pytanie, jakie jest dobre ciśnienie w oponach ma charakter ogólny. Generalnie przyjmuje się, że optymalna wartość takiego ciśnienia to około 2,2 - 2,5 bara. Kierowcy posiadający czujnik ciśnienia w oponach są informowani jeśli ta mierzona wartość spadnie poniżej limitu ustalonego przez producenta. Może być on nieco inny niż podane wcześniej 2,2 - 2,5 bara. Czasem czujnik ciśnienia w kołach informuje o swoim działaniu tylko wtedy, gdy zapala się kontrolka ciśnienia w oponach. Systemy stosowane przez producentów samochodów mogą być jednak różne. Niektóre auta w razie niskiego ciśnienia poza ostrzeżeniem dotyczącym jednego koła, pokazują również poziom ciśnienia w pozostałych oponach.

Warto również wiedzieć, że informacje na temat tego, jakie ciśnienie w oponach samochodu jest optymalne może zawierać instrukcja obsługi danego auta. Poza tym producenci w różnych częściach auta czasem umieszczają informację o optymalnym ciśnieniu (w formie naklejki). Taka naklejka pojawia się na przykład na wewnętrznej części klapki od wlewu paliwa. Mówi ona o tym, jakie jest dobre ciśnienie w oponach zależnie od liczby pasażerów i masy ładunku.

Jak sprawdzić ciśnienie w oponach - jednostki są bardzo ważne

Kierowcy pytający, jakie powinno być ciśnienie w oponach zimowych lub letnich powinni również pamiętać o różnych jednostkach w jakich wyrażane jest takie ciśnienie. Oprócz wspomnianych już barów, chodzi o megapaskale (MPa), kilopaskale (kPA), funty na cal kwadratowy (PSI) oraz atmosfery techniczne (at).

Poniżej prezentujemy relację tych jednostek dla przykładowego ciśnienia wynoszącego 2,2 bara.

2,2 bara = 0,22 MPa = 220 kPa = 32 PSI = 2,2 at

Pamiętajmy, że zróżnicowane jednostki ciśnienia można znaleźć również na popularnych manometrach do kontrolowania ciśnienia (zarówno manualnych jak i elektronicznych). Podobna sytuacja dotyczy pompek samochodowych wyposażonych we wskaźnik ciśnienia. O różnorodności jednostek muszą pamiętać także kierowcy pytający, jak sprawdzić ciśnienie w oponach na stacji benzynowej. Stacje benzynowe często posiadają kompresor z manometrem, który pozwala ustalić, czy aktualne ciśnienie w oponach samochodu jest właściwe. Warto później powtórzyć pomiar własnym manometrem (ciśnieniomierzem do kół samochodowych).

Ciśnienie w oponach - co na to ubezpieczyciel?

Nie ma wątpliwości, że ciśnienie w oponach samochodu mocno wpływa na bezpieczeństwo. Niski poziom tego ciśnienia może skutkować wydłużeniem drogi hamowania, gorszą sterownością auta, odkształceniem opony, a nawet jej wybuchem. Rodzi się zatem pytanie, czy zakład ubezpieczeń może kwestionować swoją odpowiedzialność jeśli nieprawidłowe ciśnienie w oponach przyczyniło się do wypadku. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wskazuje, że zakład ubezpieczeń nie może uchylać się od odpowiedzialności z tytułu obowiązkowego OC kierowcy wskazując na zachowanie klienta.

Ubezpieczyciel oferujący OC ma jednak prawo w ramach tzw. regresu dochodzić zwrotu wartości odszkodowania od sprawcy kolizji, który np. kierował w stanie nietrzeźwości. Na liście okoliczności uzasadniających regres nie znajdziemy jednak takich, które są związane ze złym przygotowaniem auta do jazdy. Jeżeli chodzi o autocasco i nieprawidłowe ciśnienie w oponach, to temat przedstawia się nieco inaczej. W przypadku tych polis, ubezpieczyciele nie mają bowiem obowiązku ustalania warunków ochrony zgodnie z ustawowym wzorcem. W ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) dotyczących polis AC często znajduje się zastrzeżenie, że ubezpieczyciel nie odpowiada za skutki rażącego niedbalstwa prowadzące do szkody.

Stanowczo zbyt niskie ciśnienie w oponach letnich lub oponach zimowych, sąd mógłby uznać za przejaw rażącego niedbalstwa. Więcej o kwestii rażącego niedbalstwa oraz innych włączeniach ochrony z AC może nam powiedzieć dobry agent ubezpieczeniowy.

Autor: Andrzej Prajsnar
O ubezpieczeniach pisze od 2014 r. Zajmuje się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiował ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jest autorem artykułów, wypowiedzi i analiz ubezpieczeniowych publikowanych przez liczne media internetowe (np. RP.pl, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl, Bank.pl) oraz tradycyjne (m.in. Rzeczpospolita).
Skontaktuj się z nami