Praktyczne porady dotyczące ubezpieczenia OC działalności gospodarczej

źródło: Unsplash.com

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to ogrom satysfakcji i poczucie niezależności. Jednak wiąże się również z wystąpieniem i wyrządzeniem szkody osobie trzeciej. Jednak istnieją sposoby, dzięki którym przedsiębiorca może się w tym zakresie zabezpieczyć. Tym sposobem jest wykupienie odpowiedniej polisy, w tym przypadku ubezpieczenia OC działalności gospodarczej. Czym jest? Kiedy jest obowiązkowe? Co obejmuje i czym grozi jego brak? Na te pytania odpowiadamy w tym artykule, dlatego jeśli jesteś zainteresowany zabezpieczeniem siebie i Twojej firmy, czytaj dalej!

Czym jest ubezpieczenie OC działalności gospodarczej?

Ubezpieczenie OC to inaczej ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które może kojarzyć się najbardziej z ubezpieczeniem pojazdu. Zapewnia ono wsparcie po wyrządzeniu szkody osobom trzecim i jest gwarancją wypłaty odszkodowania osobie poszkodowanej. Przykładowymi sytuacjami, w których taka polisa będzie przydatna mogą być: zniszczenie cudzego aparatu, telefonu czy drogocennego sprzętu. Jak widzisz, ubezpieczenie OC w ogólnym znaczeniu służy do pokrycia kosztów związanymi ze szkodami wyrządzonymi osobom trzecim. Jak działa ubezpieczenie OC działalności gospodarczej? Niektóre firmy muszą posiadać tego typu polisę i jest to uregulowane prawnie. Jednak pewne zawody nie muszą takowego ubezpieczenia opłacać, ale przydaje się ono w wyjątkowych sytuacjach.

Jak chronią przedsiębiorcę? Przykładowo, kiedy sprzęt klienta zostanie uszkodzony przez niepoprawnie działający sprzęt, który należy do nas. Jednak wyrządzone szkody klientom nie muszą mieć charakteru materialnego. Do wypłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC mogą być również różnego rodzaju uszkodzenia ciała (szkody osobowe), do których doszło w wyniku zaniedbania firmy.

Jakie zawody wymagają posiadania ubezpieczenia OC działalności gospodarczej?

W świetle prawach, niektóre zawody muszą posiadać ubezpieczenie działalności gospodarczej. Jest wymagane, aby chronić zarówno przedsiębiorcę, jak i jego klientów. Zapewnia on pokrycie szkód w różnych sytuacjach. Jakie zawody muszą posiadać takie ubezpieczenie? Poniżej przedstawiamy listę:

● organizator imprez masowych,

● podmioty świadczące usługi detektywistyczne i ochroniarskie,

● przewoźnik morski i właściciel statków,

● podmioty związane z transportem lotniczym,

● podmioty związane z transportem lądowym,

● dzienny opiekun dziecka do lat 3,

● adwokat i radca prawny,

● doradca podatkowy, księgowy i rewident,

● komornik sądowy i syndyk,

● rzecznik patentowy,

● pośrednik w obrocie nieruchomości,

● rzeczoznawca majątkowy,

● notariusz.

● architekt, inżynier budownictwa

● lekarz lub dentysta wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną lub grupową praktykę lekarską

W Polsce ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej również dotyczy rolnika. Każdy kto posiada gospodarstwo rolne, musi posiadać taką polisę. Wypłata odszkodowania następuje, gdy dojdzie do szkody osoby trzeciej np. wskutek użytkowania maszyn rolniczych.

Co grozi za brak ubezpieczenia OC dla działalności gospodarczej?

Brak ubezpieczenia OC działalności gospodarczej jest naruszeniem przepisów prawa dotyczących wykonywania zawodu. Łagodnymi karami są upomnienie i nagana, zaś bardziej rygorystycznymi są kary pieniężne i ograniczenia praw do prowadzenia działalności. Jak wspominaliśmy wcześniej, tylko niektóre zawody muszą posiadać ubezpieczenie OC działalności gospodarcze i są to zazwyczaj zawody, które niosą ze sobą dużą odpowiedzialność.

Jeśli jesteś notariuszem, albo rzecznikiem majątkowym i przyjmujesz codziennie do swojego biura klientów, to jesteś zobowiązany wykupić obowiązkowe ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej. W innym wypadku może Ci grozić ograniczenie czynności zawodowych od 6 miesięcy, aż do 2 lat! Dodatkowo, jeśli zamkniesz swoją firmę i przejdziesz na pracę na etat, możesz mieć zakaz pełnienia funkcji kierowniczych. Dlatego nie warto oszczędzać na tak ważnym aspekcie, jakim niewątpliwie jest ubezpieczenie OC działalności gospodarczej. Do innych kar należą: ograniczenie wolności, utratę majątku, kara finansowa, utrata zaufania do konkretnej firmy, zawieszenie wykonywania zawodu.

Ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej – co obejmuje taka polisa?

Ubezpieczenie OC dla działalności gospodarczej obejmuje odpowiedzialność cywilną, utracone korzyści i straty. Takie polisy mogą również obejmować koszty wynagrodzenia rzeczoznawców czy obrony sądowej. Niestety, ale niektóre ryzyka nie są obejmowane podstawową ochroną, często konieczne jest rozszerzenie pakietu ubezpieczenia OC dla działalności gospodarczej. Warto pamiętać, że taka polisa nie dotyczy tylko szkód wyrządzonych osobie trzeciej. Polisa ubezpieczenia firmy może chronić nas również w przypadku zdarzeń losowych, kradzieży, a nawet zepsucia maszyn.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej – cena

Cena ubezpieczenia OC dla firmy jest ustalane indywidualnie przez ubezpieczyciela. Wycena będzie obejmowała dane, które dostarczymy, a oblicza się je na podstawie rodzaju działalności, rocznego obrotu, a także wartości przedsiębiorstwa. Ostateczna cena takiego ubezpieczenia OC jest zależna głównie od zakresu ochrony. Należy pamiętać, że kwota polisy firmy jednoosobowej firmy będzie niższa niż w przypadku dużego przedsiębiorstwa.

Skontaktuj się z nami