Przepisanie ubezpieczenia OC - jak przepisać OC?

źródło: Freepik.com

Każdy właściciel auta ma ustawowy obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Poruszanie się po drogach samochodem bez ważnej polisy, grozi finansowymi konsekwencjami. Zdarza się jednak, że właściciel pojazdu postanawia sprzedać swoje auto. A co dzieje się z polisą OC samochodu, po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży? I czy jest ona przekazywana nabywcy tak samo, jak dowód rejestracyjny pojazdu? Sprawdźmy!

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Co z polisą OC po sprzedaniu auta?
  2. Co się stanie, jeśli nie poinformujemy TU o zbyciu auta?
  3. Jak wygląda przepisanie OC?
  4. Co musi zrobić nabywca samochodu?
  5. Czy OC przedłuży się automatycznie?
  6. Na czym polega rozwiązanie umowy?

Ubezpieczenie OC po sprzedaniu auta

Przepisy prawa jasno określają wspomnianą sytuację. Otóż zgodnie ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszy Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, osoba sprzedająca samochód ma obowiązek przenieść ubezpieczenie OC na nowego właściciela. Osoba zbywająca auto, po sfinalizowaniu transakcji, ma też 14 dni na poinformowanie towarzystwa ubezpieczeniowego (TU) o sprzedaży pojazdu i fakcie przekazania dokumentu zawarcia umowy ubezpieczeniowej nowemu nabywcy.

Co się stanie, jeśli nie poinformujemy TU o zbyciu auta?

TU, które nie będzie wiedzieć, że sprzedaliśmy nasze auto, może od nas oczekiwać uiszczenia okresowych lub rocznej składki OC (zwłaszcza, jeśli sprzedaży dokonaliśmy blisko końca terminu obowiązywania polisy). Dodatkowo możemy być obarczeni ewentualnymi karami za brak wykupionego ubezpieczenia. Przy okazji dostaniemy też informację o kalkulacji składki na kolejny rok dla pojazdu, którego nie jesteśmy już właścicielem. Ogólnie więc może nas spotkać kilka problematycznych sytuacji, które trzeba będzie wyjaśniać. Dlatego nie powinniśmy zapomnieć o złożeniu stosownej informacji o sprzedaży auta i przekazaniu polisy nowemu właścicielowi. Gdy to zrobimy, ubezpieczyciel będzie kontaktować się z nabywcą pojazdu w sprawie dalszych decyzji związanych z polisą, takich jak jej rekalkulacja.

Jak wygląda przepisanie OC?

Aby uwolnić się od zobowiązań związanych z OC sprzedanego auta, należy zadbać o dopełnienie wszelkich formalności. W tym celu dotychczasowy właściciel musi pisemnie poinformować ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu. Można to zrobić osobiście, pocztą tradycyjną lub za pomocą e-maila. Niektórzy ubezpieczyciele wymagają, aby uzupełnić odpowiedni formularz. Każde TU może mieć jego własny wzór. Inni natomiast dopuszczają złożenie jedynie pisemnej deklaracji i przesłania dowodu sprzedaży samochodu (np. umowy). Dowód sprzedaży musi zawierać dane osoby na którą przeniesione zostało prawo własności pojazdu. Zarówno dotychczasowy właściciel, jak i osoba nabywająca auto, nie muszą być przy tym obecni w siedzibie ubezpieczyciela.

Co musi zrobić nabywca samochodu?

Nowy właściciel samochodu może korzystać z OC poprzedniego właściciela. Może to jednak trwać tylko do czasu, aż umowa wygaśnie. Wtedy też nabywca może wybrać nowego ubezpieczyciela. Nie może jednak dopuścić, aby doszło do przerwania ciągłości w posiadaniu OC komunikacyjnego. W takiej sytuacji mogłoby dojść do nałożenia na niego kary przez UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Nowy właściciel musi więc pamiętać, aby nie powstała choćby jednodniowa luka.

To jednak nie wszystko. Nabywca polisy powinien też zapoznać się z jej zapisami. Jeśli bowiem sprzedane auto pochodzi od osoby z wieloletnim stażem za kierownicą i trafia w ręce osoby, która dopiero zrobiła prawo jazdy, może zaistnieć pewien problem. Niekiedy bowiem umowy OC zawierają zapis, że samochodu nie może prowadzić osoba z nikłym doświadczeniem. Dlaczego? Starszy kierowca mógł mieć wyliczoną niższą składkę. W przypadku młodszego, trzeba najczęściej przeliczyć ją na nowo, bowiem takim kierowcom nie przysługują zniżki za wieloletnią, bezszkodową historię ubezpieczenia.

Czy OC przedłuży się automatycznie?

Nie. Nie przedłuży się ono automatycznie na kolejny rok po zakupie pojazdu. Dlatego osoba nabywająca auto może korzystać z ubezpieczenia tylko do końca trwania zawartej przez poprzedniego właściciela umowy. Po tym terminie musi zakupić kolejną polisę.

A co jeśli OC zostało kupione przez zbywcę na raty? W takiej sytuacji nabywający auto - o ile zdecyduje się kontynuować przekazane mu ubezpieczenie, może być zobowiązany do spłaty pozostałych rat. Powinien też skontaktować się z firmą ubezpieczeniową i sprawdzić, czy wszystkie opłaty były do tej pory regularnie uiszczane i czy nie trzeba spłacić zaległości. Pamiętajmy, że osoba do której należy auto, ma obowiązek spłacać raty OC tylko do dnia jego sprzedaży. Następnie obowiązek ten przejmuje osoba nabywająca pojazd - chyba że od razu po zakupie rozwiąże umowę ubezpieczenia. Jeśli jednak aktualny posiadacz auta nie zrobi tego od razu, ale np. dopiero za kilka tygodni, będzie musiał opłacić okres, przez który korzystał z OC dotychczasowego właściciela.

Na czym polega rozwiązanie umowy?

Kupujący, który chce wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC (np. ze względu na niekorzystne dla niego warunki), może zrobić to w dowolnym momencie jej trwania. Musi ono zawierać dane TU, aktualnego właściciela pojazdu wraz z jego danymi kontaktowymi, numer rejestracyjny auta, numer polisy i podstawę prawną. Następnie musi przesłać uzupełniony dokument na adres ubezpieczyciela lub spotkać się z agentem osobiście i przekazać mu dokument.

Gdy kupujący wypowie ubezpieczenie, poprzedni właściciel może odzyskać pieniądze za jego niewykorzystany okres. Jeśli jednak zdecyduje się je zachować, środki te nie zostaną zwrócone. Dlatego osoby dokonujące transakcji powinny skonsultować się w tej kwestii odpowiednio wcześniej.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami