Strefa zamieszkania - prędkość oraz inne ograniczenia (FAQ)

źródło: https://www.freepik.com

Strefy zamieszkania są coraz częstszym elementem krajobrazu polskich miast - również tych mniejszych. Takich obszarów nie można postrzegać jako zupełnego novum, ponieważ upłynęło już całkiem sporo czasu od ich wprowadzenia do przepisów ruchu drogowego. Mimo tej sytuacji, wielu kierowców wciąż ma różne wątpliwości dotyczące stref zamieszkania. Chodzi nie tylko o to, jaka obowiązuje maksymalna prędkość w strefie zamieszkania. Ważne są również inne kwestie (przykłady: strefa zamieszkania - znak sygnalizujący lub stłuczka w strefie zamieszkania a OC). Postanowiliśmy zatem udzielić odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), które dotyczą stref zamieszkania. Warto rozpocząć od kwestii najbardziej podstawowej, czyli definicji samej strefy zamieszkania.

Czym jest strefa zamieszkania i jak się ją oznacza?

Informacji o tym czym jest strefa zamieszkania, na pewno należy szukać w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602). Zgodnie z definicją, którą zawiera wspomniany akt prawny, strefa zamieszkania to: „obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi”.

Osoby zadające pytanie o znaki związane ze strefą zamieszkania (np. strefa zamieszkania znak lub znak strefa zamieszkania co oznacza?) powinny wiedzieć, że ten szczególny obszar sygnalizują znaki pionowe: D-40 (wjazd) oraz D-41 (wyjazd). Ustawodawca wprowadził pojęcie strefy zamieszkania, aby zagwarantować komfort pieszym poruszającym się na terenie osiedli oraz innych dużych skupisk ludzkich (zobacz: M. Burtowy [w:] Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2023, art. 2).

Strefa zamieszkania - prędkość maksymalna: ile wynosi?

W ramach odpowiedzi na pytanie o to, ile można jechać w strefie zamieszkania warto wskazać na artykuł 20 ustęp 2 prawa o ruchu drogowym. Ten przepis mówi bowiem, że dopuszczalna prędkość pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi jedynie 20 kilometrów na godzinę. Ustanowiony przez przepisy limit prędkości jest z pewnością bardzo niski. Ma on związek z faktem, że na terenie strefy zamieszkania pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i posiada pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Posiadacz urządzenia wspomagającego ruch (np. deskorolki) w strefie zamieszkania również może korzystać z całej szerokości drogi i dodatkowo posiada prawo pierwszeństwa przed kierującym pojazdem. Poza tym na terenie strefy zamieszkania (oraz drogi dla pieszych) nie obowiązuje przepis, zgodnie z którym dziecko liczące do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby w wieku przynajmniej 10 lat.

Strefa zamieszkania: mandat za prędkość nie jest jedyny możliwy?

Strefa zamieszkania wprowadza szczególne zasady dotyczące nie tylko maksymalnej prędkości pojazdów i sposobu poruszania się pieszych. Warto również mieć świadomość, że na terenie wspomnianej strefy wszystkie skrzyżowania są równorzędne. W związku z powyższym, obowiązuje zawsze zasada „prawej ręki”. Poza tym zabroniony jest postój w innym miejscu niż część strefy zamieszkania specjalnie wyznaczona do tego celu. Warto też wiedzieć, że wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę publiczną jako włączenie się do ruchu wymaga szczególnej ostrożności.

Powyższe informacje potwierdzają, że mandat w strefie zamieszkania można otrzymać nie tylko za przekroczenie dopuszczalnej prędkości pojazdu. Natomiast zarządzanie ruchem na terenie stref zamieszkania należy do podmiotu zarządzającego danym obszarem (np. wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni). Strefy zamieszkania nie należy mylić ze strefą ruchu. Utworzenie na danym terenie strefy ruchu skutkuje bowiem koniecznością przestrzegania przez użytkowników drogi standardowych zasad ruchu drogowego (bez uprzywilejowania pieszych). Poza tym na terenie strefy ruchu obowiązują bardziej liberalne zasady parkowania. Pojazdy można tam zostawiać w miejscach wyznaczonych, a także miejscach nieoznaczonych znakami „Zakaz postoju” (B-35) i „Zakaz zatrzymywania się” (B-36).

Czy w strefie zamieszkania obowiązuje ochrona z OC?

Skoro już wiemy czym jest strefa zamieszkania, zasady w niej obowiązujące też nie są tajemnicą, to warto zwrócić uwagę na kwestię ochrony ubezpieczeniowej. Chodzi o odpowiedź na pytanie, czy obowiązkowe OC dla kierowców zapewnia ochronę również na terenie strefy zamieszkania, strefy ruchu oraz wszędzie poza drogami publicznymi. Warto wyjaśnić w ramach odpowiedzi, że ochrona z tytułu obowiązkowego OC działa na terenie: dróg publicznych, stref ruchu, stref zamieszkania, wszystkich dróg wewnętrznych (z uwzględnieniem parkingów), a nawet placów budowy (patrz: J. Nawracała [w:] Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia, red. D. Maśniak, Warszawa 2020, s. 936).

Sprawdź, gdzie agent ubezpieczeniowy pomoże Ci wybrać dobrą i niedrogą polisę OC >

Autor: Andrzej Prajsnar
O ubezpieczeniach pisze od 2014 r. Zajmuje się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiował ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jest autorem artykułów, wypowiedzi i analiz ubezpieczeniowych publikowanych przez liczne media internetowe (np. RP.pl, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl, Bank.pl) oraz tradycyjne (m.in. Rzeczpospolita).
Skontaktuj się z nami