Wymiana tablic rejestracyjnych: czy to koniec starych „blach”?

źródło: https://unsplash.com

Jesteśmy już bardzo dobrze przyzwyczajeni do widoku samochodów osobowych, które posiadają tablice rejestracyjne z czarnymi numerami na białym tle. Wiele osób pamięta jednak odwrotne zestawienie kolorów na polskich tablicach rejestracyjnych. Co więcej, auta ze starymi tablicami rejestracyjnymi można wciąż czasem zobaczyć na ulicach polskich miast. Są to starsze pojazdy, które przez długi czas stanowiły własność jednej osoby. Jednakże pojawiają się informacje, że wymiana tablic rejestracyjnych położy kres używaniu starszych wzorów tablic. Postanowiliśmy sprawdzić, czy rzeczywiście tak będzie. Przy okazji przypominamy ważne i ciekawe informacje związane z tablicami rejestracyjnymi polskich pojazdów.

Czarne tablice rejestracyjne - na początek nieco historii

Obecny system tablic rejestracyjnych jest dobrze znany kierowcom, ponieważ znajduje się w użytku od ponad 20 lat. System polskich tablic rejestracyjnych z białym tłem i czarnymi znakami wprowadzono w 2000 roku jako odpowiedź na reformę administracyjną z 1999 roku skutkującą wyodrębnieniem nowych województw i powiatów. Od tamtego czasu systematycznie spada liczba pojazdów, które posiadają jeszcze tablice czarne z białymi znakami (według wzoru wprowadzonego w 1976 roku).

Zgodnie z przepisami przejściowymi wprowadzonymi w 2000 roku, poprzedni wzór tablic rejestracyjnych zachował ważność jedynie do momentu rejestracji samochodu na nowego właściciela (zobacz: paragraf 42 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów). Wymiana tablic rejestracyjnych z czarnym tłem następowała nawet jeśli przerejestrowaniem zajmował się ten sam urząd, w którym pojazd był dotychczas zarejestrowany. Poza tym wymiana tablic rejestracyjnych starego typu była przeprowadzana w razie ich zniszczenia lub utraty. Pomimo systematycznej wymiany „blach”, po 24 latach od wprowadzenia nowego systemu, ze starych tablic korzystało ponad 800 000 kierowców.

Wymiana tablic rejestracyjnych w 2024 r. - jaka jest podstawa?

Posiadacze samochodów z czarnymi tablicami rejestracyjnymi już w 2023 r. zaczęli pytać czy trzeba wymieniać tablice rejestracyjne. Wynika to z faktu, że ważne przepisy dotyczące tej kwestii zostały przyjęte jeszcze przed 2024 rokiem. Konkretniej rzecz ujmując, chodzi o ustawę z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. 2023 poz. 1394). Ten akt prawny przewiduje, że w dniu 10 czerwca 2024 roku automatycznie wygasną decyzje o rejestracji pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego i OC. Mowa wyłącznie o decyzjach wydanych przed dniem 14 marca 2005 r.

Urząd automatycznie wyrejestruje pojazd na starszych tablicach, o ile przez ponad 10 lat wstecz (termin liczony od 22 lipca 2023 r.) nie były zawierane umowy obowiązkowego OC. Ta zasada dotycząca wyrejestrowania z urzędu nie będzie miała zastosowania do pojazdów wolnobieżnych oraz zabytkowych. Automatycznie wyrejestrowany pojazd będzie można zarejestrować ponownie, ale już na nowych zasadach, co będzie oznaczało otrzymanie obecnie używanych tablic. Opisywane powyżej regulacje powinny rozwiązać problem z tak zwanymi „martwymi duszami”. Chodzi o pojazdy (głównie auta), które wprawdzie nadal są uwzględnione w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, ale już dawno zostały wycofane z użytku. Wiele z nich przed laty zostało zezłomowanych.

Inne przepisy też zmniejszą liczbę aut z czarnymi tablicami

Warto wiedzieć, że od 1 stycznia 2024 roku obowiązują też inne przepisy, które znacząco zmniejszą liczbę samochodów posiadających czarne tablice rejestracyjne. Wspomniana wcześniej ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości wprowadziła ważną zmianę ustawy prawo o ruchu drogowym. Według zaktualizowanych przepisów, nowy właściciel pojazdu jest zobowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od daty:

  • nabycia pojazdu na terytorium Polski
  • dopuszczenia do obrotu przez KAS pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem UE
  • sprowadzenia pojazdu z innego państwa UE

Poprzez nowe przepisy zastąpiono obowiązek zawiadomienia starosty o nabyciu pojazdu obowiązkiem rejestracji tego pojazdu. Ustawodawca wprowadził nowe zasady, ponieważ widoczny był problem z osobami, które zgłaszały samo nabycie pojazdu, ale go nie przerejestrowywały, ponieważ błędnie sądziły, że zgłoszenie nabycia jest ich jedynym obowiązkiem. Ta zmiana podobnie jak wcześniej opisywane automatyczne wyrejestrowanie „martwych dusz” nie wykluczy z ruchu drogowego wszystkich pojazdów posiadających stare tablice rejestracyjne. Jednak liczba takich pojazdów na pewno spadnie - tym bardziej, że wprowadzono karę na poziomie 500 zł dla osoby fizycznej, która nie złoży wniosku o rejestrację pojazdu w ustawowym terminie (30 dni).

Potrzebujesz OC w związku z rejestracją swojego samochodu? Zobacz jaką ofertę mają dla Ciebie najlepsi agenci ubezpieczeniowi >

Autor: Andrzej Prajsnar
O ubezpieczeniach pisze od 2014 r. Zajmuje się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiował ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jest autorem artykułów, wypowiedzi i analiz ubezpieczeniowych publikowanych przez liczne media internetowe (np. RP.pl, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl, Bank.pl) oraz tradycyjne (m.in. Rzeczpospolita).
Skontaktuj się z nami