NNW Compensa

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków to zabezpieczenie finansowe na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku w ruchu drogowym. Świadczenie wypłacane przez Compensę Tobie lub Twoim bliskim może wspomóc finansowanie kosztów leczenia i rehabilitacji.

NNW w Compensie może być zawarte razem z ubezpieczeniem OC lub/i AC.

Ochrona NNW dotyczy zdarzeń powstałych w ruchu drogowym, podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu, bezpośrednio przy jego załadunku lub rozładunku, postoju i naprawy w trasie oraz na skutek upadku pojazdu, pożaru lub wybuchu wynikającego z przyczyn wewnętrznych.

Nie bez znaczenia pozostaje tutaj także suma ubezpieczenia. NNW w Compensa to minimum 10 000 zł, a maksimum 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia powstałe w okresie ubezpieczenia. Co więcej, istnieje możliwość zwiększenia sumy pięciokrotnie, jeżeli dojdzie do śmierci kierującego pojazdem.