Zgłoszenie szkody Compensa

Ubezpieczenie OC pokrywa koszty szkody, który właściciel pojazdu wyrządził innej osobie lub jej mieniu. Jeżeli sprawca zdarzenia drogowego, w którym poniosłeś szkodę, ma ubezpieczenia OC w Compensie, szkodę zgłosisz w bardzo prostu sposób.

Aby zgłosić szkodę niezbędne są dane polisy ubezpieczeniowej, dane uczestników zdarzenia oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Szkodę możesz zgłosić za pomocą:

  • Internetowego Formularza Zgłoszenia Szkody;
  • Infolinii Compensa Kontakt – 801 120 000 lub 22 501 61 00 (codziennie w godzinach 6:00-22:00);
  • drukowanego formularza zgłoszenia szkody – wypełniony dokument należy przesłać pocztą na adres Centrali Compensy lub drogą mailową na adres dokumenty@compensa.pl.

Po zgłoszeniu szkody otrzymasz wiadomość SMS z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia i danymi kontaktowymi Twojego likwidatora szkody.

Dedykowany likwidator szkód zaproponuje jedną z trzech metod likwidacji szkody:

  • metodę tradycyjną – wymagane oględziny i wycena rzeczoznawcy;
  • metoda uproszczona – nie wymaga oględzin rzeczoznawcy;
  • bezgotówkowa naprawa pojazdu w warsztacie partnerskim.

Nie każde zdarzenie drogowe wymaga interwencji policji. Jeżeli kierowcy są zgodni co do przebiegu kolizji i strony doszły do porozumienia odnośnie odpowiedzialności, a w kolizji nikt nie ucierpiał, mogą wypełnić specjalny formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym. Ważne, żeby był po jednym egzemplarzu dla każdego kierowcy biorącego udział w kolizji.

Dokument ten jednak nie stanowi dowodu przyznania się do winy. Prawidłowym dokumentem jest tu oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Wymienione dokumenty można pobrać poniżej.

Dokumenty do pobrania:
Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej >>
Formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym >>