Wypowiedzenie OC w Ergo Hestia

Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC nie sprawia, że ubezpieczenie to musimy zawsze kupować w tym samym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypowiedzenie OC w Ergo Hestii jest możliwe:

  • na koniec obowiązywania poprzedniej polisy OC – w tym przypadku należy złożyć wypowiedzenie najpóźniej na jeden dzień przed końcem obowiązującej umowy;
  • w przypadku podwójnego ubezpieczenia OC, czyli w momencie, w którym Twoja polisa została automatycznie przedłużona, a Ty podpisałeś już umowę z innym towarzystwem;
  • w razie zakupu samochodu z OC w Ergo Hestii;
  • w przypadku kupna OC przez Internet lub telefon – możesz wypowiedzieć umowę w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia;
  • w przypadku wyrejestrowania samochodu lub jego złomowania – w takiej sytuacji przysługuje Ci zwrot niewykorzystanej składki.

Wypowiedzenie OC w Ergo Hestia można złożyć:

  • osobiście w jednej z placówek lub u agenta;
  • pocztą tradycyjną na adres STU Ergo Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
  • faksem na numer 58 555 60 01.

Wypowiedzenie OC powinno być napisane według określonego wzoru i powinno zawierać informację o tym, z jakiego powodu jest składane. Należy także pamiętać o własnoręcznym podpisie ubezpieczonego.

Dokumenty do pobrania:
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu >>
Umowa kupna-sprzedaży auta >>