Wypowiedzenie OC w Generali

Jak wiadomo, bez ubezpieczenia OC nie może się obejść żaden kierowca. Jest ono absolutnie niezbędne, by zapewnić nam wsparcie finansowe w razie spowodowania przez nas wypadku. To ubezpieczyciel pokryje odszkodowanie dla osób trzecich, nie będziemy musieli wypłacać go z własnych funduszy.

Może się jednak zdarzyć, że zechcemy wypowiedzieć umowę OC. Jest ona standardowo zawierana na okres 12 miesięcy i co roku automatycznie przedłużana, o ile wcześniej nie wyrazimy chęci zrezygnowania z niej. Umowa OC może zostać wypowiedziana w różnych przypadkach. Przykładowo zechcemy sprzedać samochód albo go wyrejestrować – wówczas rzeczywiście konieczne jest zamknięcie polisy. Możemy też zakończyć umowę OC, jeśli poprzedni właściciel samochodu wykupił ubezpieczenie, a nie chcemy z niego korzystać.

Wypowiedzenie OC w Generali wymaga wypełnienia stosownego dokumentu. Można je złożyć bezpośrednio u agenta, przesłać drogą elektroniczną lub tradycyjną, istnieje też możliwość dodania go do swojego konta internetowego. Dzięki temu cała procedura jest bardzo prosta i przebiega wyjątkowo sprawnie.

Dokumenty do pobrania:
Wypowiedzenie polisy OC z końcem okresu umowy >>
Wypowiedzenie polisy OC automatycznie wznowionej >>
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zakupionego pojazdu >>
Umowa kupna-sprzedaży auta >>