Wypowiedzenie OC w Link4

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla właścicieli wszystkich pojazdów mechanicznych, także motocykli czy maszyn rolniczych. Z reguły zawarta umowa OC trwa 12 miesięcy i zazwyczaj jest przedłużana automatycznie. Będąc posiadaczem polisy całorocznej w Link4, możesz zdecydować o jej przedłużeniu lub wypowiedzeniu jeśli np. sprzedajesz lub wyrejestrowujesz swój pojazd.

W przypadku wypowiedzenia umowy OC, pisemny dokument musisz złożyć najpóźniej na dzień przed końcem obowiązującej umowy. Pisemną rezygnację z umowy OC w Link4 wraz z naniesionym na niej odręcznym podpisem można złożyć:

  • osobiście w jednej z placówek;
  • listownie – wypełniony i podpisany ręcznie formularz wysyłamy pocztą na adres ubezpieczyciela;
  • elektronicznie – pobrany, a następnie wypełniony formularz (wraz ze skanem lub zdjęciem odręcznego podpisu) wysyłamy za pośrednictwem strony Link4 na konkretny adres e-mail.

Należy pamiętać, aby wypowiedzenie umowy zawierało Twój własnoręczny podpis. Bez niego towarzystwo nie zaakceptuje Twojego wniosku.

Dokumenty do pobrania:
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego >>
Umowa kupna-sprzedaży auta >>